Integracja zaczyna się w sercu człowieka

26 kwietnia 2017r. w Szkole Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie odbył się Dzień Integracji pod hasłem: INTEGRACJA ZACZYNA SIĘ W SERCU CZŁOWIEKA.
Wydarzenie było częścią programu „Oni są wśród nas – porozmawiajmy o niepełnosprawności”, któego celem jest zmiana sposobu postrzegania osób z niepełnosprawnością. Na początku spotkania zgromadzonych powitała dyrektor SP-17 Barbara Filip oraz prowadząca debatę Małgorzata Bober. Zebrani goście obejrzeli teledysk do piosenki „Dwa światy jeden czas”.

                                  

 

Dzień Integracji zainaugurował sejmik dziecięcy, czyli debata na temat integracji, w ramach której wypowiadali się uczniowie  z różnych szkół opowiadając o swoich doświadczeniach. Zaprezentowali się m.in.: przedstawiciele klas integracyjnych z SP-17, uczniowie z Zespołu Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie, uczniowie z Gimnazjum Nr 7 w Rzeszowie, uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie, wykładowczyni z Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz jej niesłyszący student.

Uczniowie niepełnosprawni nie tylko dzielili się swoimi przemyśleniami nt. integracji, ale również zgodzili się przedstawić zebranej publiczności swoje prywatne osiągnięcia w różnych dziedzinach, w których realizują się w szkole i poza nią, odnosząc liczne sukcesy.

Uczniowie z klas integracyjnych SP-17 opowiedzieli o swoim klasowym życiu, o sukcesach jakie odnoszą oraz o korzyściach wynikających z integracji. Zaprezentowali ciekawe prezentacje oraz przybliżyli z jakimi rodzajami niepełnosprawności koledzy uczą się w poszczególnych klasach. Uczennica najstarszej klasy, poruszająca się na wózku, przedstawiła prezentację opowiadającą o jej rehabilitacji oraz sukcesach, jakie odnosi, a wychowawczyni odczytała wiersz autorstwa swojej podopiecznej.

Uczniowie klasy integracyjnej z Gimnazjum nr 7 swoje wystąpienie zakończyli ułożeniem układanki z puzzli, które symbolizowały aspekty pracy  integracyjnej, były to m.in. życzliwość, empatia, pomoc, akceptacja, pokora. Przekazali też motto: „Dobrze widzi się tylko sercem”.

Uczniowie z Zespołu Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie oraz uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie również podzielili się doświadczeniami z nauki w swoich szkołach.

Doktor Ewa Barnaś-Baran z Uniwersytetu Rzeszowskiego opowiedziała o tym czego nauczył ją student z niedosłuchem w trakcie prowadzenia wykładów, które należało dostosować do specyfiki niepełnosprawności. Wystąpienie studenta III roku Michała Zapartka było tłumaczone z języka migowego. Michał opowiedział o swojej karierze szkolnej oraz zachęcił uczniów, by realizowali swoje naukowe marzenia.

 

 

Zgromadzeni goście oraz społeczność szkoły mogła podziwiać „Mini playback show”, czyli występy uczniów niepełnosprawnych z pełnosprawnymi rówieśnikami. W prawie godzinnym programie młodzi wokaliści zaprezentowali swoje talenty w atmosferze błyskającej światłami estrady.

Repertuar był bardzo zróżnicowany, podczas koncertu zaprezentowano utwory m.in.: Sarsy – Naucz mnie; zespołu Eney – Kamień; Kasi Sobczyk – O mnie się nie martw; czy Jurija Szatunowa – Biełyje rozy.

Widownia gorąco zagrzewała wokalistów oklaskami, świetnie bawiąc się podczas wszystkich występów.

 

 

Kolejnym punktem programu było rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Rysowane wierszyki”. Jego siódma już edycja przebiegała pod hasłem „Przyjacielem być – przyjaciela mieć”. Na konkurs wpłynęło 119 prac przygotowanych pod kierunkiem 44 nauczycieli, instruktorów i wychowawców z 16 placówek oświatowo – wychowawczych. Jury konkursu przyznało 6 nagród i 6 wyróżnień.

Zgodnie z regulaminem konkursu, uczniowie ilustrowali utwory literackie poruszajce temat przyjaźni. Wśród najpopularniejszych utworów znalazły się następujące wiersze: „Chcesz się ze mną zaprzyjaźnić ?” Stanisława Grabowskiego”, „Ona i ja” Hanny Łochockiej”, „Najlepiej razem” Wandy Chotomskiej.

Uczestnicy spotkania mogli obejrzeć wszystkie prace i przeczytać utwory literackie, do których stanowiły one ilustracje na wystawie zorganizowanej w holu szkoły.

 

 

Ostatnim elementem SZKOLNEGO DNIA INTEGRACJI było spotkanie ze studentami Uniwersytetu Rzeszowskiego, w ramach którego nauczyciele oraz specjaliści pracujący w oddziałach integracyjnych w SP-17 podzielili się swoją wiedzą dotyczącą metod pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Pedagog szkolna wprowadziła w tematykę klas integracyjnych, omawiając specyfikę orzeczeń i opnii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych oraz tworzenia Indywidualnych Programów Edukacujno -Terapeutycznych.

Specyfikę pracy w ramach zajęć z zakresu terapii logopedycznej omówiła logopeda szkolny, podając rodzaje zaburzeń, z którymi pracuje, przedstawiając problematykę diagnozy, terapii oraz profilaktyki. O rewalidacji ogólnorozwojowej opowiedziała terapeuta pedagogiczny, charakteryzując dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz sfery oddziaływania podczas terapii.

Nauczyciele zaprezentowali elementy: Metody Ruchu Rozwijającego, Terapii Ręki, Integracji Sensorycznej oraz metody Brailowskie.

Podsumowania dokonała doktor Ewa Barnaś- Baran, pracownik naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego, w wystąpieniu: Dziejowy kontekst usprawniania osób niepełnosprawnych, ukazując różnice między współczesnym podejściem do wychowania i kształcenia osób niepełnosprawnych a obrazem kształtowania się idei integracji na przestrzeni wieków.

 

 

Największym powodzeniam podczas Dnia Integracji cieszyła się „Ulica integracyjna” na której chętni uczniowie oraz zaproszeni goście mogli poznać oraz samodzielnie zmierzyć się z problemami  uczniów niepełnosprawnych. Trasa „Ulicy integracyjnej” wiodła przez kolejne przystanki – niedosłuch, słabe widzenie, ograniczenia ruchowe.

Uczniowie mieli możliwość doświadczania różnorodnych odczuć towarzyszących osobom z poszzególnymi typami niepełnosprawności.  Pod okiem nauczycieli i przy troskliwej pomocy studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego dzieci próbowały swoich sił w odczytywaniu mowy z ust, rozpoznawaniu przedmiotów przy pomocy dotyku, malowaniu palcami stóp, poruszaniu się wózkiem inwalidzkim. Dla większości z nich było to niezwykłe przeżycie.

 

 

W czasie trwania imprezy dostępne były również: punkt informacyjny, w którym odbywało się koordynowanie sprawnego przebiegu Dnia Integracji oraz udostępniono kroniki klas integracyjnych oraz  sklepik pedagogiczno- logopedyczny, gdzie była możliwość dokonania zakupów – książek, pomocy dydaktycznych, zabawek sensorycznych i edukacyjnych.

W holu szkoły zorganizowano wystawę plakatów prezentujących sylwetki znanych osób niepełnosprawnych – sportowców, artystów, nauczycieli i zwykłych ludzi, którzy pomimo swej niepełnosprawności prowadzą pełne pasji, ciekawe życie, niejednokrotnie niosą pomoc innym. Plakaty wykonali uczniowie klas IV-VI pod kierunkiem wychowawców.

Impreza dodskonale spełniła swoją edukacyjną rolę, integrując środowisko uczniów z niepełnosprawnością z różnych szkół, jednocześnie przybliżyła studentom kierunków pedagogicznych specyfikę pracy w szkołach z oddziałami integracyjnymi.

2 odpowiedzi do artykułu “Integracja zaczyna się w sercu człowieka

  1. Koko

    „Ulica integracyjna” to świetny pomysł, żeby każde dziecko mogło chociaż w małej części spróbować zrozumieć osobę z niepełnosprawnościami. Taka nauka poprzez zabawę powinna obowiązywać w KAŻDEJ szkole

Dodaj komentarz

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
YOUTUBE
Czcionka
Kontrast