Arboretum Bolestraszyce PARK

(0)
  • Stworzony: 7 czerwca 2018


Adres: 37-722 Bolestraszyce


Telefon: 16 671 64 25


Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach – położone w odległości 7 km na północny wschód od Przemyśla.


 
Arboretum wywodzi się od łacińskiego słowa arbor czyli drzewo. Jest to specjalistyczny ogród botaniczny, w którym znajdują się kolekcje drzew i krzewów. Arboretum Bolestraszyce położone jest w odległości 7 km na północny wschód od Przemyśla i należy do cennych zabytków przyrody i kultury naszego kraju, spełniającym różnorodne zadania jako: obiekt przyrodniczy, kulturowy, dydaktyczny i naukowy.Arboretum w głównej swojej specjalności zajmuje się gromadzeniem w warunkach uprawy ogrodowej rzadkich, zagrożonych i ginących roślin we florze polskiej.Powierzchnia Arboretum w Bolestraszycach wynosi 25 ha, w tym 0,87 ha zajmują stawy. Oprócz tego w Cisowej koło Birczy, znajduje się oddział bolestarszyckiego arboretum o powierzchni 283 ha.Ogród został założony w roku 1975. Organizatorem i dyrektorem Arboretum był w latach 1975-2001 prof. dr hab. Jerzy Piórecki. Od 2001 roku dyrektorem jest dr Narcyz Piórecki. Historyczne założenie obejmuje park i dwór, w którym w połowie XIX w. mieszkał i tworzył malarz Piotr Michałowski.Na terenie Arboretum znajduje się również dziewiętnastowieczny fort dawnej Twierdzy Przemyśl 1. dla osób poruszających się na wózkach: obiekt dostępny 2. dla osób poruszających się przy pomocy kul i laski: obiekt dostępny 3. dla osób niewidomych: obiekt z ułatwieniami


Skopiuj poniższy kod HTML i wstaw go do swojej witryny internetowej:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
YOUTUBE
Czcionka
Kontrast