Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego - Iława - Rampa - Pokonujemy bariery

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego – Iława

(0)
  • Stworzony: 7 czerwca 2018

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego - IławaGenerała Władysława Andersa 3,14-202 IławaTelefon: 89 644 96 01 Szpital leczy pacjentów już ponad 50 lat i w chwili obecnej dysponuje 325 łóżkami w 13 Oddziałach Szpitalnych, w których rocznie hospitalizowanych jest ponad 10 tysięcy pacjentów. Obecnie zatrudnia ponad 350 pracowników.Podstawowym celem naszej jednostki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. Szpital wykonuje świadczenia zdrowotne w zakresie:
  • hospitalizacji osób potrzebujących całodobowych lub całodziennych świadczeń specjalistycznych w następujących dziedzinach: choroby wewnętrzne i psychiczne, pediatria, położnictwo i ginekologia, chirurgia ogólna i urazowo-ortopedyczna, neurologia, rehabilitacja, okulistyki jednego dnia,

  • pomocy doraźnej w zakresie wypadku i urazu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia z zagrożeniem życia,

  • ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej,

  •  ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,

  •  rehabilitacji,

  •  diagnostyki,

  •  podstawowej opieki zdrowotnej i transportu sanitarnego.Szpital udziela świadczeń pacjentom z kraju i z zagranicy, jednakże głównymi adresatami świadczonych usług są mieszkańcy powiatu iławskiego.

"Blok Operacyjny"
"Oddział Psychiatrii „A" i „B""
"Oddział Chirurgiczny Ogólny"
"Szpitalny Oddział Ratunkowy"
"Oddział Rehabilitacyjny z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej"
"Oddział Pediatryczny"
"Oddział Chorób Wewnętrznych"
"Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym"
"Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej"
"Oddział Anestesjologii i Intensywnej Terapii"
"Oddział Ginekologiczno-Położniczy z pododdziałem neonatologicznym"
"Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu"
"Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej"


 Pracownie:
"Dział Fizjoterapii"
"Pracownia EEG"
"Pracownia Endoskopii"
"Laboratorium Diagnostyczne w Iławie"
"Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej"

"Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi"Skopiuj poniższy kod HTML i wstaw go do swojej witryny internetowej:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
YOUTUBE
Czcionka
Kontrast