Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny - Warszawa - Rampa - Pokonujemy bariery

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny – Warszawa

(0)
  • Stworzony: 7 czerwca 2018

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Klinicznyul. Banacha 1a02-097 Warszawaemail: szpitalbanacha@spcsk.pltel. 22-599-1000 (centrala)NIP: 522-00-02-529Dyrektor Naczelny

mgr Ewa Marzena Pełszyńska

tel. 599-15-00 fax. 599-15-02Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

dr n. med. Dariusz Jabłoński

tel. 599-15-10 fax. 599-15-02Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych

mgr Małgorzata Pajórek

tel. 599-15-20 fax. 599-15-22Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Beata Więcko

tel. 599-15-30 fax. 599-15-32Główny Księgowy

mgr Dariusz Szymański

tel. 599-22-20 fax. 599-21-00Naczelna Pielęgniarka

Alicja Trojanowska

tel. 599-29-10Lista poradni Poradnia AudiologicznaPoradnia przyjmuje zarówno dzieci, jak i dorosłych, zajmuje się leczeniem i diagnostyką osób z zaburzeniami słuchu. W ramach konsultacji specjaliści przeprowadzają pełną diagnostykę narządu słuchu i równowagi w oparciu o pracownię badań słuchu, gabinet korekcji wad słuchu, pracownię videonystagmografii, pracownię elektrofizjologii narządu słuchu. Poradnia prowadzi kwalifikację pacjentów z wadą słuchu do protezowania narządu słuchu, jak też do leczenia całkowitej głuchoty metodą wielokanałowych wszczepów ślimakowych oraz innych elektronicznych protez słuchowych, np. słuchowych implantów zakotwiczonych w kości . Poradnia Audiologiczna ściśle współpracuje z Kliniką Otolaryngologii SPCSK. Poradnia Chirurgii OgólnejPoradnia Chirurgii Ogólnej współpracuje ze wszystkimi Klinikami Chirurgii SPCSK w dziedzinie ich specjalności. Zakres świadczeń obejmuje: konsultacje chirurgiczne, kwalifikacje do zabiegów operacyjnych, opiekę pooperacyjną oraz zabiegi chirurgii ambulatoryjnej w zakresie usuwania zmian skórnych, pobierania wycinków, leczenia ran. Konsultujący specjaliści mają duże doświadczenie w zakresie chirurgii transplantacyjnej wątroby, nerki i trzustki, chirurgii przewodu pokarmowego a także chirurgii onkologicznej. Poradnia Chirurgii Naczyniowej.Poradnia współpracuje z Kliniką Chirurgii Naczyniowej i Transplantacyjnej oraz z Kliniką Chirurgii Ogólnej i Endokrynologiczną. Zakres świadczeń obejmuje: konsultacje chirurgiczne, kwalifikacje do zabiegów operacyjnych układu tętniczego i żylnego, w tym do opiekę pooperacyjną a także diagnostykę ultrasonograficzną układu naczyniowego. Konsultujący specjaliści mają duże doświadczenie w opiece nad pacjentami po leczeniu tętniaków metodą klasyczną i wewnątrznaczyniową (stentgrafty) oraz pacjentów z przewlekła niewydolnością nerek w zakresie wytwarzania przetok tętniczo-żylnych. Poradnia DiabetologicznaPoradnia Diabetologiczna zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń gospodarki węglowodanowej a w szczególności : cukrzycy typu 1, typu 2, cukrzycy wtórnej, cukrzycy ciążowej. Poradnia od wielu lat współpracuje z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy prowadząc Program Leczenia Kobiet Ciężarnych za pomocą osobistych pomp insulinowych, opiekuje się  również pacjentami z cukrzycą typu 1 leczonymi za pomocą osobistych pomp insulinowych po 18 roku życia. Od kilku lat placówka prowadzi program ambulatoryjnego doposażania młodych dorosłych między 18-26 rokiem życia w nowe osobiste pompy insulinowe w ramach refundacji ze środków NFZ. Poradnia dysponuje zestawem komputerowym umożliwiającym analizę danych z pomp insulinowych i glukometrów. Szczególne miejsce zajmuje Poradnia Stopy Cukrzycowej , w której specjaliści zajmują się pacjentami z zespołem stopy cukrzycowej prowadząc procesy diagnostyczne, lecznicze i profilaktyczne. Poradnia współpracuje z Kliniką Chorób Wewnętrznych i Diabetologii SPCSK. Poradnia EndokrynologicznaPoradnia Endokrynologiczna prowadzi kompleksową diagnostykę i leczenie  różnego rodzaju endokrynopatii, zespołów MEN i innych zespołów poliendokrynnych, sprawuje również intensywny nadzór nad kobietami z zaburzeniami czynności gruczołów dokrewnych będącymi w ciąży i planującymi ciążę.  Poradnia współpracuje z Kliniką Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii, z Klinikami Chirurgicznymi SPCSK w zakresie schorzeń wymagających leczenia operacyjnego oraz z Zakładem Medycyny Nuklearnej w zakresie diagnostyki i leczenia z użyciem radiofarmaceutyków. Poradnia FoniatrycznaW Poradni Foniatrycznej udzielane są pełnoprofilowe porady lekarskie z zakresu diagnostyki, leczenia oraz rehabilitacji zaburzeń głosu i mowy. W placówce  prowadzona jest profilaktyka u osób, które zawodowo narażone są  na  dysfunkcję głosu np. nauczyciele, aktorzy, wokaliści. Poradnia ściśle współpracuje z Kliniką Otolaryngologii oraz z Poradnią Audiologiczną, Logopedyczną i Otolaryngologiczną. Poradnia LogopedycznaPrzykliniczna Poradnia Logopedyczna przeprowadza kompleksową ocenę wad wymowy u dzieci i u dorosłych, prowadzi rehabilitację zaburzeń mowy w pełnym zakresie : u pacjentów po operacjach krtani, z dysfunkcjami aparatu wykonawczego mowy, czyli mięśni warg, języka, podniebienia, gardła, krtani oraz przepony, w zespołach neurologicznych , z zaburzeniami i uszkodzeniami narządu głosu , słuchu, z dysleksją, Ponadto w Poradni konsultowani są  pacjenci z zaburzeniami mowy występującymi w trakcie leczenia zachowawczego lub po zabiegach operacyjnych  hospitalizowani w Klinikach SPCSK. Poradnia ściśle współpracuje z Kliniką Otolaryngologii oraz z Poradnią Audiologiczną, Foniatryczną i Otolaryngologiczną. Poradnia GinekologicznaW Poradni Ginekologicznej udzielane są porady z zakresu ginekologii i położnictwa pacjentkom zgłaszających się w trybie ambulatoryjnym jak i konsultacje pacjentek hospitalizowanych w Klinikach SPCSK. Zakres świadczeń obejmuje m.in.:badania profilaktyczne z badaniami cytologicznymi, kolposkopię, drobne zabiegi ambulatoryjne z pobraniem materiału do badań mikrobiologicznych czy histopatologicznych, badania ultrasonograficzne narządu rodnego metodą TV,  leczenie zaburzeń miesiączkowania. Poradnia HematologicznaPoradnia Hematologiczna zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób krwi, szpiku kostnego (białaczki, zespoły przedbiałaczkowe, szpiczak) i układu chłonnego (chłoniaki, zapalenia węzłów chłonnych, choroby śledziony). W Poradni prowadzone są  konsultacje hematologiczne przed zabiegami operacyjnymi, u kobiet ciężarnych z zaburzeniami układu krwiotwórczego i krzepnięcia , kwalifikacje do Terapeutycznych Programów Lekowych  a także konsultacje pacjentów z chorobami układu krwiotwórczego kwalifikowanych do transplantacji szpiku lub pacjentów po przeszczepie szpiku. W tym zakresie ściśle współpracuje z Kliniką Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii SPCSK. Poradnia KardiochirurgicznaW Poradni Kardiochirurgicznej prowadzone są: konsultacje kardiochirurgiczne w zakresie kwalifikacji do zabiegów operacyjnych . Zespół Kliniki Kardiochirurgii który tworzy Poradnię specjalizuje się w chirurgicznym leczeniu choroby wieńcowej i zaburzeń rytmu serca, wrodzonych i nabytych wad serca, tętniaków prawdziwych i rozwarstwiających aorty wstępującej i łuku aorty, guzów serca (łagodnych i złośliwych). Poradnia KardiologicznaPoradnia Kardiologiczna prowadzi diagnostykę i leczenie pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego , kwalifikuje do wysokospecjalistycznych procedur  diagnostycznych i terapeutycznych, takich jak: koronarografia, zabiegi przezskórnej angioplastyki wieńcowej, wszczepienie  rozrusznika, inwazyjne badanie elektrofizjologiczne, przezskórna ablacja, udziela konsultacji pacjentom ze schorzeniami kardiologicznymi przed różnego rodzaju zabiegami terapeutycznymi i leczniczymi operacyjnymi W ramach struktury Poradni Kardiologicznej działają: Poradnia Zaburzeń Rytmu Serca i Poradnia dla Chorych z Implantowanymi Stymulatorami Serca ,która opiekuje się pacjentami ze wszystkimi typami stymulatorów, ocenia prawidłowość sterowania układów oraz zakres zużycia energii zawartej w baterii stymulatora. Pacjenci będący pod opieką Poradni Kardiologicznej SPCSK  mają zapewnioną szeroką diagnostykę w zakresie badań EKG, ECHO, 24-godzinnego monitorowania EKG i ciśnienia tętniczego, badań RTG, CT, SPECT a także prób obciążeniowych. Poradnia ściśle współpracuje z Kliniką Kardiologii SPCSK. Poradnia Nadciśnienia TętniczegoW Poradni udzielane są konsultacje z zakresu kardiologii i hipertensjologii. Specjaliści, dzięki dostępności do specjalistycznych badań, takich jak: badania hormonalne, echokardiografia, 24-godzine monitorowanie ciśnienia tętniczego, ultrasonografia metodą doppler, rezonans magnetyczny, scyntygrafia czy arteriografia mają  możliwość przeprowadzenia diagnostyki nadciśnienia tętniczego, zróżnicowania formy pierwotnej i wtórnej schorzenia np. zwężenia tętnicy nerkowej czy gruczolaka nadnerczy i wskazania skutecznego leczenia. Bardzo istotnym elementem działalności Poradni Nadciśnienia Tętniczego jest  edukacja pacjentów w zakresie czynników ryzyka sercowo-naczyniowego oraz ich zapobiegania. Poradnia współpracuje z Kliniką Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii SPCSK. Poradnia Leczenia BóluPoradnia Leczenia Bólu w SPCSK jest jedną z pierwszych poradni , która powstała w Polsce oraz jedną z pierwszych, która posiada Certyfikat Jakości PTBB. Specjaliści Poradni Leczenia Bólu prowadzą pacjentów z różnego rodzaju  zespołami bólowymi m.in.: bólami towarzyszącymi chorobom nowotworowym, chorobom naczyniowym, migrenami i innymi bólami głowy, bólami pochodzenia kostno-stawowego, mięśniowego oraz bólami neuropatycznymi. Poradnia NefrologicznaPoradnia prowadzi diagnostykę oraz  leczenie, pierwotnych i wtórnych nefropatii, leczenie kolagenoz, ze szczególnym uwzględnieniem tocznia trzewnego, układowego, ziarniniakowatości Wegnera i innych zapaleń naczyń, leczenie ostrej i przewlekłej niewydolności nerek. Placówka prowadzi program leczenia niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek. Poradnia współpracuje z Kliniką Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych SPCSK. Poradnia NeurologicznaW Poradni Neurologicznej leczeniem ambulatoryjnym objęci są pacjenci z różnego rodzaju schorzeniami neurologicznymi m. in. takimi jak: choroby mięśni, choroby układu pozapiramidowego, stwardnienie rozsiane, bóle głowy, padaczka, choroby naczyniowe mózgu, choroba Alzheimera i inne choroby ośrodkowego układu nerwowego (mózgu i rdzenia kręgowego) i nerwów obwodowych (neuropatie, rwa kulszowa, itp.), jak również schorzenia neurologiczne wieku podeszłego. W ramach konsultacji pacjenci mają  zapewnioną  dostępność do badań EEG i EMG , ultrasonograficznych naczyń szyi, stawów kończyn; radiologicznych oraz metodą tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. W ramach struktury Poradni Neurologicznej działają m.in Poradnia Chorób Mięśni, Poradnia Leczenia Padaczki, Poradnia Leczenia Stwardnienia Rozsianego, Poradnia Leczenia Alzhaimera. Wszystkie wymienione Poradnie współpracują z Klinika Neurologii SPCSK. Poradnia OkulistycznaPoradnia okulistyczna zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób oczu. Przeprowadzane są konsultacje medyczne z badaniem ostrości widzenia i doborem okularów, bezdotykowe badanie ciśnienia gałki ocznej, badanie pola widzenia, badanie dna oka, diagnostyka chorób w kierunku jaskra i zaćmy, wstępna kwalifikacja do zabiegu usunięcia zaćmy. Poradnia OnkologicznaPoradnia Onkologiczna zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób nowotworowych, kwalifikuje również pacjentów do chemioterapeutycznych programów lekowych- w zwłaszcza w zakresie raka jelita grubego, żołądka, trzustki. Poradnia współpracuje z wszystkimi Zakładami i Klinikami SPCSK zapewniającymi dostęp do szerokiego rodzaju diagnostyki i leczenia. W przypadkach koniecznych pacjenci przekierowywani są do innych ośrodków specjalistycznych. OtolaryngologicznaPoradnia udziela wysokospecjalistycznych konsultacji otolaryngologicznych, prowadzi kwalifikacje do leczenia operacyjnego w zakresie chirurgii głowy i szyi, otochirurgii, chirurgii podstawy czaszki, zapewnia kontrolę i opiekę pooperacyjną, udziela porad w przypadkach schorzeń takich jak m.in: choroby ucha, głuchota, zaburzenia równowagi, szumy uszne, przewlekłe choroby górnych dróg oddechowych, przewlekłe zapalenia błony śluzowej nosa i gardła, przewlekłe zapalenia zatok przynosowych, choroby migdałków, przewlekłe zapalenia krtani i ucha, współpracuje z Pracownią Polisomnografii w przypadkach zespołu bezdechu sennego. W Poradni wykonywane są tu badania diagnostyczne z zakresu endoskopii zatok a także opatrunki i drobne zabiegi takie jak drenaże, punkcje, biopsje aspiracyjne cienkoigłowe, krioterapię. Poradnia współpracuje z Kliniką Otolaryngologii SPCSK. Poradnia Pulmonologii i Alergologii OddechowejPoradnia zajmuje się leczeniem m.in. astmy, pyłkowicy, alergii pokarmowej, nawracających zapaleń oskrzeli i płuc, diagnostyką zmian radiologicznych w płucach i śródpiersiu (gruźlica, nowotwory, zmiany rozsiane, grzybice  i inne rzadziej występujące choroby płuc), płynu w opłucnej, objawów ze strony układu oddechowego takich jak przewlekły kaszel, krwioplucie, duszność, pogarszająca się tolerancja wysiłku, itp. a także diagnostyką i leczeniem zespołu bezdechu sennego. Specjaliści tutejszej Poradni prowadzą Program Domowego Leczenia Tlenem, a także odczulanie przedsezonowe i całoroczne.W pracowni diagnostycznej wykonywane są  badania takie jak spirometria, pulsoksymetria, próby rozkurczowa, PEF, próby tuberkulinowe, badania poziomu przeciwciał, testy skórne na różnego rodzaju alergeny wziewne m.in. elementy kurzu domowego, pyłki roślin, pleśni, sierści zwierząt. Poradnia prowadzi również immunoterapię . Poradnia współpracuje z Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Oddechowej SPCSK.TransplantacyjnaW ramach Poradni Transplantacyjnej funkcjonuje Poradnia Transplantacji Wątroby, która sprawuje opiekę nad pacjentami z chorobami wątroby kwalifikowanymi do transplantacji wątroby oraz po przeszczepach wątroby. Specjaliści udzielający konsultacji są pracownikami Kliniki Hepatologii i Chorób Wewnętrznych SPCSK.Skopiuj poniższy kod HTML i wstaw go do swojej witryny internetowej:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
YOUTUBE
Czcionka
Kontrast