Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie - Rampa - Pokonujemy bariery

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie

(0)
  • Stworzony: 7 czerwca 2018

Dane kontaktowe: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie ul. Szpitalna 12, 16-300 Augustówtel. 87 644 42 84,fax: 87 643 34 19Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie ul. Szpitalna 12 16 - 300 Augustów tel: 87 64 44 284 fax: 87 64 33 419 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie prowadzi działalność leczniczą w formie lecznictwa zamkniętego – 171 łóżek w oddziałach szpitalnych i lecznictwa otwartego - poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych w sześciu poradniach specjalistycznych. SPZOZ w Augustowie zabezpiecza także mieszkańców powiatu augustowskiego w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Łączny kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia obejmuje 21 zakresów medycyny. SPZOZ w Augustowie zatrudnia lekarzy specjalistów zgodnie z wymaganiami Narodowego Funduszu Zdrowia, jest także wyposażony w nowoczesną aparaturę medyczną, dzięki czemu zapewnia szeroką diagnostykę i opiekę nad pacjentami. Każdy oddział szpitalny jest przystosowany do prowadzenia diagnostyki i leczenia pełnego zakresu schorzeń zgodnie z profilem swojej działalności. Ponadto pacjenci SPZOZ w Augustowie mają pełen dostęp do badań tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego oraz badań inwazyjnych układu krążenia. W ostatnich latach większość oddziałów i sale chorych przeszły remont i zostały zmodernizowane. W tzw. pawilonie znajdują się: Oddział Obserwacyjno-Zakaźny (parter) - 15 łóżek Oddział Pediatryczny (I piętro) - 15 łóżek Oddział Chorób Wewnętrznych (II piętro odcinek żeński, III piętro odcinek męski) - 50 łóżek W budynku głównym: Izba przyjęć i Ambulatorium (parter) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (parter) - 4 łóżka Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (I piętro) - 25 łóżek Poradnia Rehabilitacyjna z pracowniami rehabilitacji leczniczej (I piętro) Oddział Chirurgii Ogólnej (II piętro) - 32 łóżka Blok Operacyjny (II piętro) - 4 stoły operacyjne Oddział Ginekologiczno-Położniczy (III piętro) - 20 łóżek i 10 łóżek neonatologicznych Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej prowadzony jest w formie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie (nazwa skrócona SPZOZ). Zakład został powołany z dniem 01 września 1997 r. Zarządzeniem nr 37/97 Wojewody Suwalskiego z dnia 02 kwietnia 1997r. w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Augustowie, zmienionym zarządzeniem nr 97/97 Wojewody Suwalskiego z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie przekształcenia ZOZ w Augustowie. Organem założycielskim do dnia 31.12.1998 roku był Wojewoda Suwalski. W wyniku reformy administracyjnej kraju z dniem 01.01.1999 r. organem założycielskim sprawującym nadzór nad Zakładem jest Powiat Augustowski.


Skopiuj poniższy kod HTML i wstaw go do swojej witryny internetowej:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
YOUTUBE
Czcionka
Kontrast