Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie

(0)
  • Stworzony: 7 czerwca 2018
  • Zaktualizowany: 11 września 2018
Kategorie:
Tagi:
Adres: Adama Mickiewicza 168,
Kod pocztowy: 37-600 Lubaczów, Polska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów,


tel: +48 (16) 632-81-00,

fax: +48 (16) 6328110,

NIP: 793-14-00-573

Regon: 000306667

e-mail: spzozlubaczow.metorg@o2.pl;

sekretariat@szpital.lubaczowski.comSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie uzyskał Zarządzeniem Wojewody Przemyskiego status samodzielnego zakładu publicznego w dniu 31.12.1998 roku. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wpisany jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Podkarpackiego, pod numerem: 000000010196 oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000019670 Finansowanie SP ZOZ w Lubaczowie odbywa się na podstawie umów zawartych z Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie. Cele i zadania Zakładu SP ZOZ w Lubaczowie swoja działalnością obejmuje teren powiatu lubaczowskiego zamieszkały przez około 58000 mieszkańców. Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych ludności zamieszkującej teren Powiatu Lubaczowskiego oraz osobom przebywającym czasowo. Zadaniem Zakładu jest w szczególności podejmowanie działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia. Rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych SP ZOZ w Lubaczowie udziela świadczeń zdrowotnych w ramach lecznictwa stacjonarnego w następujących specjalnościach: - chirurgii ogólnej - ginekologii i położnictwa - chorób wewnętrznych - pediatrii - rehabilitacji - intensywnej opieki medycznej - opieki nad przewlekle chorym - neonatologii Zakład udziela ambulatoryjnych świadczeń medycznych w ramach specjalistycznej opieki zdrowotnej w niżej wymienionych poradniach: - chirurgii ogólnej - ginekologiczno-położniczej - chirurgii urazowo-ortopedycznej - rehabilitacyjnej Świadczone są również usługi w ramach umowy z NFZ w gabinecie rehabilitacji leczniczej. SP ZOZ udziela również świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego w ramach zespołu specjalistycznego „S” oraz trzech zespołów podstawowych „P”. Zapewniona jest dobowa gotowość do udzielania świadczeń w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.


Skopiuj poniższy kod HTML i wstaw go do swojej witryny internetowej:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
YOUTUBE
Czcionka
Kontrast