SP ZOZ Choszczno - Rampa - Pokonujemy bariery

SP ZOZ Choszczno

(0)
  • Stworzony: 7 czerwca 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w ChoszcznieSekretariat tel. 95 765 24 38, 95 765 25 24 fax 95 765 24 10ul. M. Niedziałkowskiego 4A73-200 ChoszcznoREGON 210373543NIP 594-12-48-545KRS 0000009766Nr konta bankowego: PKO BP S.A. 39 1020 4867 0000 1102 0067 8300Świadczymy usługi medyczne w ramach opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej. W strukturze Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie funkcjonują: 9 oddziałów szpitalnych Stacja Dializ 11 poradni specjalistycznych Dział diagnostyki medycznej Podstawowa Opieka ZdrowotnaNiedziałkowskiego 4a,73-200 Choszczno95 765 24 38 KontaktKierownictwoDYREKTOR Janina Kmetyk tel. 95 765 24 38Z-CA DYREKTORA ds LECZNICTWA lek. med. Krzysztof Szczucki tel. 95 765 87 14GŁÓWNY KSIĘGOWY Mirosław Sitek tel. 95 765 87 48 ksiegowy@spzozchoszczno.plPIELĘGNIARKA NACZELNA Elżbieta Bogdanowicz tel. 95 765 8734 naczelna@spzozchoszczno.plAdministracja Księgowość tel. 95 765 87 30 ksiegowosc@spzozchoszczno.plKadry – Płace tel. 95 765 87 39 kadry@spzozchoszczno.plStatystyka Medyczna tel. 95 765 87 84 statystyka@spzozchoszczno.plZamówienia Publiczne tel. 95 765 87 30 przetargi@spzozchoszczno.plKasa tel. 95 765 87 41 Techniczno – Gospodarczy tel. 95 765 87 29 zaopatrzenie@spzozchoszczno.plZaopatrzenie tel. 95 765 87 55 zaopatrzenie@spzozchoszczno.plOddziały Oddział Chirurgii Ogólnej lekarz kierujący lek. med. Krzysztof Szczucki - specjalista chirurgii ogólnej tel. 95 765 87 14pielęgniarka oddziałowa tel. 95 765 87 19Oddział Internistyczno - Kardiologiczny lekarz kierujący lek. med. Leszek Majchrzak - specjalista chorób wewnętrznych tel. 95 765 87 56pielęgniarka oddziałowa tel. 95 765 87 13 Izba przyjęć - tel. 95 765 87 25Oddział Rehabilitacyjny lekarz kierujący lek. med. Krzysztof Ratajczak specjalista rehabilitacji medycznej tel. 95 765 87 93pielęgniarka oddziałowa tel. 95 765 87 58 Izba przyjęć - tel. 95 765 87 82Sekretariat - tel. 95 765 87 54Oddział Ginekologiczno - Położniczy lekarz kierujący dr n. med. Sławomir Szymański - Położnik-ginekolog tel. 95 765 87 68pielęgniarka oddziałowa tel. 95 765 87 31Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii lekarz kierujący lek. med. Elżbieta Kilian-Rytel - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii tel. 95 765 87 33pielęgniarka oddziałowa tel. 95 765 87 21 Oddział Pediatryczny lekarz kierujący lek. med. Beata Kordowska - specjalista chorób dziecięcych tel. 95 765 87 61pielęgniarka oddziałowa tel. 95 765 87 50 Oddział Noworodkowy lekarz kierujący lek. med. Ewa Korzeniewska - specjalista neonatolog tel. 95 765 87 61pielęgniarka oddziałowa tel. 95 765 87 31Szpitalny Oddział Ratunkowy lekarz kierujący lek. med. Grzegorz Łuka - specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji w zakresie ratownictwa medycznego tel. 95 765 87 36pielęgniarka oddziałowa tel. 95 765 87 36Stacja Dializ lekarz kierujący dr n. med. Jerzy Wiatrow - nefrolog tel. 95 765 88 01pielęgniarka oddziałowa tel. 95 765 87 97Poradnie Poradnia chirurgiczna Rejestracja – 95 765 87 72Poradnia Rehabilitacyjna Rejestracja - 95 765 87 72Poradnia Ginekologiczno - Położnicza Rejestracja - 95 765 87 77Poradnia Endokrynologiczna Rejestracja - 95 765 87 72Poradnia Ortopedyczna Rejestracja - 95 765 87 72Poradnia Laryngologiczna Rejestracja - 95 765 87 15Poradnia Okulistyczna Rejestracja - 95 765 87 15Poradnia Kardiologiczna Rejestracja - 95 765 87 79Poradnia Nefrologiczna Rejestracja - 95 765 87 75Poradnia Diabetologiczna Rejestracja - 95 765 87 80Poradnia Urologiczna Rejestracja - 95 765 87 72Dział Fizjoterapii (zabiegi rehabilitacyjne) Rejestracja - 95 765 87 69Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) Rejestracja - 95 765 87 80Pracownie diagnostyczne Pracownia Tomografii Komputerowej tel. 95 765 87 83Pracownia RTG tel. 95 765 87 76Pracownia Mammografii tel. 95 765 87 76Pracownia USG tel. 95 765 87 76Pracownia Endoskopii tel. 95 765 87 42Pracownia Prób wysiłkowych tel. 95 765 87 79Apteka szpitalna Apteka szpitalna tel/fax. 95 765 87 78 apteka@spzozchoszczno.plLaboratorium Laboratorium tel. 95 765 87 20 laboratorium@spzozchoszczno.pl


Skopiuj poniższy kod HTML i wstaw go do swojej witryny internetowej:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
YOUTUBE
Czcionka
Kontrast