Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

(0)
  • Stworzony: 7 czerwca 2018

Szybki kontakt: 65 52 53 195 65 52 68 294wsz@wsz.leszno.plW końcu 1978 roku dokonano wycinki drzew na placu budowy, przeprowadzono roboty przygotowawcze oraz przystąpiono do palowania fundamentów budynku głównego. Inwestycja początkowo finansowana była z NFOZ i budżetu wojewódzkiego, a od kwietnia 1981 roku finansowanie przejął budżet centralny. Właściwe roboty budowlane rozpoczęto w lipcu 1980 roku. Początkowe lata budowy związane były z trudnościami w zaopatrzeniu materiałowym (kruszywo, stal, cement). Powodowały one trudności w wykonaniu założonych planów i opóźnienia w realizacji inwestycji. Budowę w początkowej fazie realizowała Wojewódzka Dyrekcja Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich wraz z Biurem Studiów i Projektów Służby Zdrowia. l lipca 1983 roku wojewoda leszczyński powołał dyrekcję Szpitala w Budowie. Do jej zadań należało administrowanie przekazanymi obiektami, zakup pierwszego wyposażenia oraz zatrudnianie obsługi techniczno-ekonomicznej. Druga połowa lat 80-tych z powodu kryzysu w budżecie centralnym spowodowała odwrócenie sytuacji na budowie. Z powodu małych środków finansowych nie w pełni wykorzystywano moce przerobowe wykonawcy. Jednocześnie, z powodu trudności w zaopatrzeniu materiałowym, realizacja często odbiegała od zakładanych harmonogramów i przebiegała według możliwości wykonawcy, a nie potrzeb inwestora. W latach 1982-1990 zakończono budowę następujących obiektów: •1982 - sieć cieplna i sieć wodociągowo-kanalizacyjna, 1983 - magazyn dostaw inwestorskich, 1984 - budynek mieszkalny i hotel pielęgniarek pełniący funkcję hotelu robotniczego 1989 - kotłownia, wymiennikownia ciepła, pralnia, 1990 - warsztaty. Wiosna 1980. Zwierzętarnia. Dnia 31 grudnia 1990 roku, decyzją wojewody leszczyńskiego, nastąpiła likwidacja Wojewódzkiego Szpitala w Budowie i przejęcie obowiązków oraz zadań tej jednostki przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie W dniu 29 grudnia 1995 roku dokonano uroczystego otwarcia szpitala przy udziale wiceministra Guglasa z Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej. Przecięcia wstęgi dokonał ówczesny dyrektor szpitala - Tomasz Stroiński. W dniu 15 stycznia 1996 roku przeniesiono i uruchomiono oddział dziecięcy z ul. J. Korczaka do szpitala przy ul. J. Kiepury. Był to pierwszy oddział łóżek szpitalnych w tym obiekcie. W1996 roku uruchomiono również: •pracownię tomografii komputerowej i pracownię mammograficzną wchodzące w skład Zakładu Radiologii, 28 października oddział nefrologiczny i stację dializ, 27 listopada oddział chorób wewnętrznych, 28 listopada centralną izbę przyjęć. Lato 1981. Żuraw 2B80W przy budynku mieszkalnym. W dniu 8 stycznia 1997 roku przeniesiono do nowego szpitala oddział kardiologiczny. Kolejne oddziały przeniesiono w roku 1998: 24 sierpnia oddział urologiczny i ortopedyczny (wraz z poradnią ortopedyczną), 25 sierpnia - oddział chirurgiczny (wraz z poradnią chirurgiczną), 26 sierpnia - oddział położniczo-ginekologiczny i noworodkowy, 27 sierpnia oddział anestezjologii i intensywnej terapii oraz izbę przyjęć, 28 sierpnia przeniesiono pozostałe komórki organizacyjne: laboratorium, pracownię rentgenowską i serologiczną. Wiosna 1982. Stara zbrojarnia Budopolu. Widok na budynek mieszkalny.Dzień 28 sierpnia 1998 roku oznacza tym samym całkowite zakończenie użytkowania budynku szpitala przy ul. A. Mickiewicza - róg ul. Niepodległości.


Skopiuj poniższy kod HTML i wstaw go do swojej witryny internetowej:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
YOUTUBE
Czcionka
Kontrast