Regulamin korzystania z Portalu Rampa - Rampa - Pokonujemy bariery

Regulamin korzystania z Portalu Rampa

 

 1. Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Portalu Internetowego Rampa, dostępnego pod adresem http://www. rampa.net.pl, zwanego dalej Rampą.
 2. Prawo do rejestracji na Rampie ma każda osoba fizyczna.
 3. Rejestracja na Rampie jest jednoznaczna z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
 4. Rejestracja konta oznacza jednocześnie wyrażenie zgody przez Użytkownika na wysyłanie korespondencji na adres e-mail podany przy rejestracji.
 5. Użytkownicy Rampy publikują swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Rampa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
 6. Treści zawarte w profilu nie mogą być określeniami wulgarnymi, obraźliwymi lub też być kojarzone z osobami publicznymi, organizacjami lub instytucjami, których użytkownik nie jest  przedstawicielem. Zabrania się umieszczania na Rampie treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, naruszających zasady współżycia społecznego, obrażających jakiekolwiek osoby trzecie, naruszających prawa autorskie.
 7. W przypadku łamania Regulaminu Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany informacji w profilu bez uzgodnienia z Użytkownikiem.
 8. Użytkownik ma prawo do publikowania i komentowania tekstów z zachowaniem zasad dobrego wychowania.
 9. Zabrania się Użytkownikowi prowokowania sytuacji konfliktowych w komentarzach, prywatnych wiadomościach i na Forum Rampy.
 10. Użytkownik ma prawo zgłaszać pomysły dotyczące funkcjonowania Rampy poprzez prywatną wiadomość do Redakcji lub w odpowiednich wątkach na Forum.
 11. Portal jest moderowany i Administrator oraz Moderator ma prawo do usuwania treści zamieszczanych przez Użytkownika, jeżeli uzna je za obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego, niezgodne z treścią Regulaminu Rampy.
 12. Administrator ma prawo usuwania lub blokowania dyskusji pod tekstami, jeśli te naruszają zasady przyjęte na Portalu.
 13. Nadsyłając artykuł do Redakcji, Użytkownik udziela Rampie nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na rozpowszechnianie utworu w obrębie strony Rampa.
 14. Używanie, kopiowanie i rozpowszechnianie utworów i innych materiałów udostępnianych przez Rampę jest ograniczone prawami autorskimi oraz innymi prawami, które przysługują Użytkownikom.
 15. Użytkownik może dowolnie modyfikować opublikowany tekst przy zachowaniu zasady podobieństwa do oryginału (zabronione jest podmienianie opublikowanego tekstu na inny). W przypadku usunięcia całej treści utworu łącznie z tytułem bądź pozostawienie tylko samego tytułu, Redakcja zastrzega sobie prawo skasowania pustej publikacji.
 16. Przesyłany do publikacji tekst powinien spełniać następujące wymogi:

a. wymóg poprawności zgodnie z ogólnymi zasadami polskiej ortografii i gramatyki

b. użytkownik nie może zamieszczać treści wulgarnych, obraźliwych, naruszających prawo lub zasady współżycia społecznego. Interpretacja treści dokonywana jest przez Administrację

c. Redakcja ma prawo nie przyjąć tekstu do publikacji, a od jej decyzji nie ma odwołań

d.  konsekwencje zamieszczenia przez Użytkownika tekstów, do których nie posiada praw autorskich i nie poda źródła oraz linku obciążają wyłącznie jego i spowoduje to bezwarunkowe zablokowanie konta tego Użytkownika

  17. Komentarze i opinie nie są objęte prawem autorskim i stają się własnością Rampy od momentu ich wpisania.

18. Komentarze nie mogą obrażać autora artykułu oraz osób postronnych, zabronione są komentarze ad personam.

19. Rampa zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczania zakresu działania Portalu lub też przerw w jego działaniu, co może być związane z                     potrzebami natury technicznej lub organizacyjnej.

20. Każdy Użytkownik przed rejestracją obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.

21. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Portalu, której skutkiem jest założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się

i zaakceptował treść całego Regulaminu.

Dodaj komentarz

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
YOUTUBE
Czcionka
Kontrast