ZUS zaprasza osoby z niepełnosprawnością i organizacje działające na ich rzecz

Rzeszowski Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

zaprasza do udziału w Podkarpackim Forum Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością.

Już 17 września 2018 r. od godz. 9:00 w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – ul. Sucharskiego 2.

 

Przedsięwzięcie jest skierowane do osób z niepełnosprawnością oraz organizacji i instytucji działających na ich rzecz.

Do udziału w Forum serdecznie zapraszamy także wszystkich, którzy działają na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ich otoczenia.
Mile widziane będą także rodziny, opiekunowie, wolontariusze i bliscy tych osób.

Forum to miejsce, w którym, oprócz przekazu wiedzy (pierwszy panel), będzie można także w przyjaznej atmosferze wymienić się dobrymi praktykami, doświadczeniami oraz efektami realizowanych działań.
Służyć temu będzie drugi panel Forum –  w którym będzie mowa o współistnieniu, wzajemnym uzupełnianiu i synergii działań.

Wśród wystąpień będą także takie, które zobrazują wysoką determinację osób z niepełnosprawnością. Zależy nam na partnerskiej rozmowie w atmosferze szacunku, dialogu, zrozumienia i tolerancji.

Uczestnicy Forum, dzięki Instytutowi Transportu Samochodowego w Warszawie,

będą mieli możliwość zapoznania się i wypróbowania pojazdów profesjonalnie przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
Zaprezentowane zostaną urządzenia i technologie uwzględniające wszystkie aspekty mobilności osób z niepełnosprawnością –  (parking przed budynkiem Uczelni – prelekcja interaktywna).

A dzięki Portalowi RAMPA będzie można zobaczyć działanie wynalazku prof. S. Miechowicza z Politechniki Rzeszowskiej

czyli tak zwanej rampy nastawnej tj. systemu ułatwiającego swobodne przemieszczanie się w miejscach, gdzie znajdują się bariery architektoniczne.

Miejsce odbywania się Forum to uczelnia przyjazna i w pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zapewniony będzie także tłumacz języka migowego.

 

PODKARPACKIE FORUM NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
17 września 2018 r. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2

PROGRAM*

8:30 Rejestracja uczestników
9:00 Rozpoczęcie
Panel pierwszy: Działania na rzecz osób z niepełnosprawnością.
9:10 „Kompleksowe wsparcie rządu dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi”
– Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
9:30 „ZUS na rzecz osób z niepełnosprawnością” – Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w Rzeszowie
9:45 „Formy wsparcia kierowane do osób niepełnosprawnych i ich otoczenia za pośrednictwem PFRON” – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Oddział Podkarpacki w Rzeszowie
10:00 „Wsparcie kierowane do organizacji pozarządowych na rzecz osób niepełnosprawnych”
– Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie
10:15 „Szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej przysługujące osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności do 1 lipca 2018 r.” – Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie
10:30 „Metodyka kompleksowej oceny zdolności do pracy do celów aktywizacji zawodowej
osób niepełnosprawnych” – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy – Warszawa
10:45 „E-kompetencje osób z niepełnosprawnością narządu wzroku”
– Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy – Warszawa
11:00 „Innowacyjny system wsparcia mobilności osób z niepełnosprawnościami wdrażany na podstawie badań przeprowadzanych w Instytucie Transportu Samochodowego”
– Instytut Transportu Samochodowego – Warszawa
11:15 Prezentacja pojazdów profesjonalnie przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Urządzenia i technologie uwzględniające wszystkie aspekty mobilności osób z niepełnosprawnością
(parking przed budynkiem Uczelni) – prelekcja interaktywna

Przerwa
Panel drugi: „Dobre praktyki” – czyli porozmawiajmy.
11:45 „Bezpieczna praca osób niepełnosprawnych” – „Niepełnosprawny na rynku pracy”
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP – Oddział w Rzeszowie
12:00 Portal RAMPA – pokonujemy bariery
12:15 „Model społecznego wsparcia osób z niepełnosprawnościami na przykładzie Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób z Niepełnosprawnościami działającego przy Instytucie Transportu Samochodowego” – Instytut Transportu Samochodowego – Warszawa
12:30 „Stacje Kontroli Pojazdów wobec wyzwań związanych z nowymi technologiami w motoryzacji osób z niepełnosprawnościami” – Instytut Transportu Samochodowego – Warszawa

12:45 Projekcja filmu – prezentującego dobre praktyki podkarpackich organizacji pożytku publicznego na rzecz osób z niepełnosprawnością – Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi „Bruno”, Stowarzyszenie Reumatyków i ich sympatyków im. Hanki Żechowskiej Koło Podkarpackie „Podaj dalej”, Polskie Towarzystwo Wspierania Warsztatów Terapii Zajęciowej „Most”, Fundacja Rudek dla Życia, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Podkarpacki Oddział Wojewódzki, Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych, Stowarzyszenie „Rzeszowski Klub Amazonka”
13:15 Wsparcie dla dzieci i ich rodzin – Fundacja Podkarpackie Hospicjum Dla Dzieci
13:25 ,,Pierwsza pomoc – sytuacja nagła i standardowa” – Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
13:40 ,,Wczesna rehabilitacja, szansą szybkiego powrotu do zdrowia”
– Fundacja Rudek dla Życia 13:50 „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób po uszkodzeniu rdzenia kręgowego” – Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
14:00 „Hydepark” – warto rozmawiać – wymiana doświadczeń oraz wskazanie na efekty działań organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością i uczestników Forum

14:30 Podsumowanie Forum

9:00 – 14:00 Prezentacja pojazdów profesjonalnie przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Urządzenia i technologie uwzględniające wszystkie aspekty mobilności osób z niepełnosprawnością (parking przed budynkiem Uczelni) – interaktywny pokaz ciągły.

11:00 – 13:00 Prezentacja wynalazku skonstruowanego w Politechnice Rzeszowskiej przez prof. S. Miechowicza

9:00 – 14:00 Stoiska informacyjno-eksperckie, poradnictwo, prezentacje, wystawy:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Transportu Samochodowego, organizacje pożytku publicznego, warsztaty terapii zajęciowej

Wstęp wolny

Istnieje możliwość rezerwacji miejsc: tel. 17 867 52 18 lub email: szkolenia.rzeszow@zus.pl

* Organizatorzy zastrzegają prawo do zmiany programu Forum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podoba Ci się artykuł? UDOSTĘPNIJ!

Odpowiedź do artykułu “ZUS zaprasza osoby z niepełnosprawnością i organizacje działające na ich rzecz

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Facebook
YOUTUBE
Czcionka
Kontrast