23 miliardy na Dostępność Plus

Ponad 23 miliardy złotych trafi w latach 2018-2025 na likwidację barier w przestrzeni publicznej, tak aby była ona przyjazna osobom o szczególnych potrzebach np. seniorom, osobom z niepełnosprawnościami, kobietom w ciąży – poinformował resort inwestycji i rozwoju.

Powstanie programu, który pomoże usunąć bariery infrastrukturalne i prawne, utrudniające życie między innymi osobom starszym i z niepełnosprawnościami, zapowiedział w expose premier Mateusz Morawiecki. Za przygotowanie programu odpowiada Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Resort właśnie skierował projekt programu do konsultacji.

„Kluczowym pojęciem, wokół którego budowaliśmy program, jest samodzielność. Chodzi o to, by seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, ale też np. kobiety w ciąży i rodzice z małymi dziećmi nie musieli zmagać się z barierami w przestrzeni publicznej i prosić o pomoc nawet w prostych sytuacjach, np. podczas wizyty w urzędzie czy wsiadania do autobusu” – powiedział w czwartek minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Program jest odpowiedzią na zmiany demograficzne i rosnącą aktywność osób z niepełnosprawnościami. Szacuje się, że do 2024 roku 23 proc. mieszkańców naszego kraju będzie miało 65 lat lub więcej. W tym samym czasie liczba osób z niepełnosprawnościami – w zależności od przyjętych kryteriów – wyniesie od 5 do 8 milionów.

Jak poinformował resort infrastruktury i budownictwa, program ma dwa wymiary. Pierwszy zakłada, że państwo w swoich działaniach będzie zawsze uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Prawo zagwarantuje, że nowe budynki będą pozbawione barier architektonicznych, każdy nowo kupiony pociąg, autobus albo tramwaj będzie przygotowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami, a przestrzeń publiczna (na przykład wyjście z dworca, dojście na perony, przejścia dla pieszych) będzie odpowiednio oznakowana.

Państwo ma także inwestować w wiedzę osób, które tworzą przestrzeń publiczną – m.in. architektów, urbanistów, inżynierów – a także w nowe technologie, które sprzyjają włączeniu seniorów i osób z niepełnosprawnościami.
Drugi wymiar mają tworzyć inwestycje (budowlane, transportowe, technologiczne) w istniejącą infrastrukturę, przestrzeń, środki transportu, strony internetowe czy usługi o charakterze powszechnym. Chodzi o dostosowanie tego, co już istnieje, do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Jak poinformował resort, wszystkie działania w programie będą realizowane w ośmiu obszarach: architektura, transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi, konkurencyjność i koordynacja.

Pieniądze mają pochodzić z funduszy europejskich, funduszy norweskich, krajowych środków publicznych, w tym z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program ma przynieść konkretne efekty, takie jak 1000 miejsc i budynków użyteczności publicznej, w których zostaną usunięte lub ograniczone bariery architektoniczne i komunikacyjne. Ministerstwo poinformowało też, że co najmniej 20 proc. mieszkań wybudowanych w programie Mieszkanie Plus będzie dostępnych dla osób o szczególnych potrzebach.

Wszystkie nowo zakupione autobusy i tramwaje będą przyjazne seniorom i osobom z niepełnosprawnościami, a strony internetowe wszystkich urzędów i instytucji będą dostępne dla osób niewidomych i niesłyszących. Do tego co najmniej połowa czasu antenowego w TV będzie dostępna dla osób niewidomych i niesłyszących (audiodeskrypcja i napisy).

Źródło: www.kurier.pap.pl

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Czcionka
Kontrast