ABM przeznaczy 100 mln na stworzenie wyspecjalizowanych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych

W ramach ogłoszonego konkursu Agencja Badań Medycznych wybierze projekty przewidujące utworzenie i rozwój Centrów Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK). Inicjatywa ma na celu zwiększenie liczby zarówno badań klinicznych, jak i ich uczestników w Polsce, a także wykorzystanie potencjału sektora badań klinicznych dla zwiększenia konkurencyjności krajowej gospodarki.

Konkurs na tworzenie i rozwój CWBK jest realizacją Planu Rozwoju Badań Klinicznych.  Jak podkreśla p.o. Prezesa dr n. med. Radosław Sierpiński – Stworzenie Centrów  Wsparcia Badań Klinicznych jest realizacją ubiegłorocznych obietnic i przyczyni się do poprawy atrakcyjności rynku badań klinicznych w Polsce, a co najważniejsze do wzrostu dostępności do badań dla pacjentów, poprawy ich standardu i bezpieczeństwa.

W Polsce wciąż nie wykorzystujemy w pełni istniejącego potencjału w obszarze badań klinicznych. Biorąc pod uwagę wielkość populacji Polski, wartość polskiego rynku badań klinicznych powinna być trzykrotnie większa niż obecnie 2 mld zł. – tłumaczy Prezes Sierpiński. W związku z tym, jednym z kroków podjętych przez ABM, mających na celu likwidację barier w tym zakresie jest stworzenie w Polsce wyspecjalizowanych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych, funkcjonujących w modelu usług wspólnych zapewniających kompleksowe i systemowe wsparcie realizacji badań zarówno komercyjnych, jak i niekomercyjnych.

Centra Wsparcia Badań Klinicznych, które powstaną pozwolą na realizację badań na najwyższym, europejskim poziomie. To pakiet rozwiązań dla naukowców, lekarzy oraz pacjentów umożliwiający dostęp do najnowszych terapii już na etapie ich wdrożenia przy zachowanych najwyższych standardach jakości i bezpieczeństwa – podsumowuje Prezes ABM – Radosław Sierpiński.

Pierwszym krokiem realizacji projektu przez ABM było określenie standardu modelowego CWBK, kolejnym jest pomoc w rozwoju Centrów poprzez dofinansowanie trzech obszarów: zasobów ludzkich, rozbudowy istniejącej infrastruktury oraz systemów wspierających i jakościowych. Efektem podjętych działań będzie stworzenie sieci ośrodków, w których zostaną wdrożone jednolite, systemowe rozwiązania jakościowe.

Wprowadzone rozwiązania, pozwolą na skrócenie całkowitego czasu przeprowadzenia badania oraz zwiększą jakość uzyskanych danych. Zmiany te, pozwolą na uatrakcyjnienie rynku badań klinicznych w Polsce, co przyczyni się do częstszego wyboru przez sponsorów polskich ośrodków badawczych,  a tym samym wzrost liczby prowadzonych badań i dostępu do nowoczesnych, innowacyjnych terapii dla pacjentów.

Stworzenie Centrów Wsparcia Badań Klinicznych pomoże w   rozwoju  nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz poprzez zwiększenie m.in. konkurencyjności polskiego rynku w zakresie obsługi badań klinicznych oraz przyczyni się do wzrostu innowacyjności polskiej medycyny.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach konkursu wynosi 100 mln złotych. Nabór wniosków trwa od 11 maja do 30 lipca 2020 r. Wszelkie pytania dotyczące konkursu, należy kierować pod adres mailowy: cwbk@abm.gov.pl

Szczegóły dotyczące konkursu: https://abm.gov.pl/pl/konkursy/regulaminy-konkursow-in/231,Konkurs-na-wsparcie-tworzenia-i-rozwoju-Centrow-Wsparcia-Badan-Klinicznych-ABM20.html

W związku z ogłoszeniem konkursu, Agencja Badań Medycznych zaprasza do udziału w webinarium informacyjnym. w zakresie założeń konkursu oraz przygotowania i składania wniosków. Webinarium odbędzie się w terminie 19.05, o godz. 11:00. Informacje dotyczące zapisu na wydarzenie dostępne są na stronie: https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia-i-szkolenia

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial