Akcja „Hoover Table”, czyli projekt „Uczcijmy Hoovera”

Konkurs wiedzy o USA i niezwykły posiłek w krakowskich restauracjach przy stoliku Herberta Hoovera. To wszystko po to, aby uczcić 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, a także 100 rocznicę relacji polsko-amerykańskich. Miasto Kraków oraz Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie chcą przypomnieć historię z 1920 roku.
Akcja „Hoover Table” jest wynikiem projektu „Uczcijmy Hoovera”

zainicjowanego przez Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych. Wydarzenie rozpocznie się 25 września konkursem wiedzy o USA i Herbercie Hooverze dla młodzieży z krakowskich placówek opiekuńczo-wychowawczych, podzielonym na 2 grupy wiekowe: 10-14 lat oraz 15-24 lat. Nagrodą są wyjazdy na letni obóz przygodowo-językowy.

Dodatkowo do 7 października będzie trwała akcja informacyjna wśród członków Amerykańskiej Izby Handlowej oraz przedsiębiorców krakowskich z hasłem przewodnim akcji: 1 firma sponsorem obozu przygodowo-językowego dla 1 dziecka.

A już od 1 do 7 października krakowskie restauracje udostępnią stoliki oznaczone specjalnym logo akcji,

a dochód z posiłków zostanie przekazany na konto utworzone przez Polski Instytut Filantropii. Zwieńczeniem projektu (18 października) będzie uroczysty koncert galowy w Muzeum Narodowym w Sukiennicach z udziałem wybitnego amerykańskiego pianisty Neala Larrabee wraz z orkiestrą Sinfonietta Cracovia oraz oficjalne podziękowanie przedsiębiorcom i restauratorom, którzy wzięli udział w akcji. Natomiast 25 października w Urzędzie Miasta Krakowa odbędzie się spotkanie wszystkich darczyńców z beneficjentami projektu, połączone z wręczeniem dyplomów uczestnikom konkursu wiedzy o USA i Herbercie Hooverze oraz nauczycielom przygotowującym młodzież do konkursu wraz z poczęstunkiem.

Rezultatem akcji będzie stworzenie możliwości udziału w obozie przygodowo-językowym dla młodzieży z krakowskich placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz upowszechnienie wiedzy o Herbercie Hooverze i jego misji.
Przypominamy, 29 grudnia 1920 roku Herbert Hoover zorganizował spektakularny Obiad Nieobecnego Gościa w Hotelu Waldorf Astoria w Nowym Jorku. Na zaproszenie odpowiedziało 1000 osób, które wpłaciły po 1000 dolarów, natomiast wartość posiłku, który otrzymali nie przekroczyła 22 centów – równowartości ówczesnej dziennej racji żywieniowej polskiego dziecka. Potentatom gospodarczym ówczesnej Ameryki zaoferowano porcję ryżu i ziemniaków, a do popicia gorące kakao. Zebrano wtedy 3 miliony dolarów (2 miliony dołożył obecny na obiedzie John D. Rockefeller Jr.), które następnie przeznaczono na pomoc medyczną i żywność dla polskich dzieci, za co Herbert Hoover dostał imienną depeszę z podziękowaniem od Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. W szczytowym momencie akcji pomocy dla Polski dożywianych było ponad 1,3 mln dzieci w trzech tysiącach miast i wsi. W 1922 roku Sejm Ustawodawczy przyznał Herbertowi Hooverowi tytuł honorowego obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, a już od 1919 roku uniwersytety, w tym Uniwersytet Jagielloński, w uznaniu zasług wręczały mu doktoraty honoris causa.

Więcej informacji oraz lista restauracji na stronie www.hoovertable.pl.

Źródło: www.kurier.pap.pl

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Czcionka
Kontrast