Atrakcyjne miejsca na wakacje

Na polsko-słowackim pograniczu przybędzie ponad 600 km nowych szlaków rekreacyjnych. Atrakcyjne miejsca na wakacje to kilkanaście kompleksowych ofert turystycznych, takich jak tężnie solankowe w Rabce-Zdroju, czy 28-kilometrowy odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo. Odnowione będą kolejne obiekty historyczne.

To efekt obrad Komitetu Monitorującego Program Interreg Polska-Słowacja, który zdecydował o dofinansowaniu 13 projektów. Blisko 24 mln euro, skierowane na dofinansowanie, pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W realizację tych 13 projektów zaangażowanych jest 49 partnerów z Polski i Słowacji. W większości są to samorządy (miasta, gminy, powiaty pogranicza) lub ich stowarzyszenia, a także muzea, leśnictwa, organizacje turystyczne, organizacja kościelna, park narodowy, uniwersytet.

„Góry bez granic” to projekt, który ma być realizowany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Krakowie w partnerstwie ze słowacką organizacją Klub Słowackich Turystów. Projekt tworzy nową ofertę turystyki aktywnej, która zintegruje w jedną sieć ponad 450 km szlaków pieszych biegnących wzdłuż całej granicy polsko-słowackiej. Atrakcją szlaku będą zamontowane liny asekuracyjne dla miłośników wspinaczki górskiej.

Inny dofinansowany projekt – „Porta Rusica – z Połonin w Bieszczady” – ma być realizowany przez Powiat Leski w partnerstwie ze słowackim leśnictwem z Ulič. W jego wyniku zostanie wytyczony i oznakowany ok. 60-kilometrowy szlak rowerowy biegnący przez Województwo Podkarpackie i Kraj Preszowski. Będą to głównie leśne ścieżki rowerowe, wzdłuż których powstaną wiaty i wieże widokowe. Dokładna mapa ścieżek będzie dostępna poprzez bezpłatną aplikację na smartfony z możliwością skanowania kodów QR lokalizujących miejsce pobytu rowerzysty.

„Otwieramy wrota Karpat” to propozycja dla turystów zainteresowanych atrakcjami Pogórza Karpackiego. Jego inicjatorem jest Powiat Bieszczadzki i będzie zrealizowany we współpracy z Miastami Medzilaborce i Giraltovce oraz Gminą Zagórz. Odnowione zostaną zapomniane obiekty dziedzictwa kulturowego, w których będą się odbywały różnego typu imprezy kulturalne. W Ustrzykach Dolnych, wokół starej rafinerii odnowiona zostanie przestrzeń na potrzeby działań Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Powstanie mini skansen kolejowy w Zagórzu. W Medzilaborcach będzie utworzone Muzeum I Wojny Światowej. Po stronie słowackiej w Giraltovcach powstanie Dom Słowacko-Polski. Wszystkie te miejscowości łączy trasa kolejowa.

Tatrzański Park Narodowy, razem z Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem oraz Miastem Poprad, będzie realizować projekt „Człowiek w Tatrach – Tatry w człowieku”. Powstaną otwarte muzea taternictwa i narciarstwa, przy czym zbiory i pamiątki na temat dziedzictwa Tatr będą dostępne zarówno na miejscu, jak i wirtualnie. Na specjalnej stronie internetowej będzie można udać się na wirtualne spacery po wybranych trasach turystycznych oraz zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa i ochrony przyrody w górach. Będzie można dowiedzieć się, jak tworzyć małe trasy turystyczne, narciarskie, wspinaczkowe. W tym celu powstaną przewodniki Wirtualny Taternik i Wirtualny Narciarz. Będą także organizowane działania edukacyjne i kulturalno-przyrodnicze.

Znany już mieszkańcom i turystom polsko-słowackiego pogranicza projekt „Szlak wokół Tatr” (prowadzony w kilku etapach od 2015 roku) zyska dodatkowych 28 km nowych tras. To pozwoli na zamknięcie 250-kilometrowej pętli tras narciarskich, rowerowych i biegowych, biegnących wokół Tatr. Poszczególne odcinki prowadzą do różnych miejsc i śladów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza. Powstaną dodatkowe strefy wypoczynku dla rowerzystów, zlokalizowane w sąsiedztwie ciekawych miejsc i atrakcji przyrodniczych, jak np. rezerwat Bór, czy jezioro w Krauszowie. Projekt ten prowadzi Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Tatry we współpracy z polskimi i słowackimi gminami, przez których tereny biegną ścieżki Szlaku wokół Tatr.

Jak informuje resort Inwestycji i Rozwoju, szansę na realizację ma kolejnych 17 projektów z listy rezerwowej, których wsparcie będzie możliwe po zatwierdzeniu zmian w programie Interreg przez Komisję Europejską.

Źródło: www.kurier.pap.pl

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial