Coraz więcej Polaków uważa, że niepełnosprawność jest przyczyną dyskryminacji

Z badania przeprowadzonego przez Rzecznika Praw Obywatelskich dot. przekonania mieszkańców Polski co do częstotliwości występowania dyskryminacji w Polsce wobec wybranych grup społecznych wynika, że co trzeci badany jest przekonany o problemie dyskryminacji z powodu niepełnosprawności. To o 11 proc. więcej niż w roku ubiegłym.

Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność znajduje się na czwartym miejscu (36 proc.).

Na podstawie wyników badania, przeprowadzonego na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) w listopadzie 2016 r. przez Kantar Public przedstawiono następujące wnioski:

  • W Polsce można zaobserwować stały wzrost przekonań o występowaniu dyskryminacji – to wniosek na podstawie zestawienia badań z ubiegłych lat. W największym stopniu w odniesieniu do roku ubiegłego wzrosła liczba przekonanych o dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność (o 11 proc.).
  • Większość Polaków trafnie rozpoznaje dyskryminację na rynku pracy i na rynku usług (61-77 proc. w zależności od konkretnego przykładu dyskryminacji), równocześnie odpowiednio jedynie 33 proc. i 25 proc. mieszkańców Polski wie, że jest ona w tych obszarach zakazana przez prawo: Konstytucję, Kodeks pracy, tzw. ustawę równościową, Kodeks cywilny czy Kodeks wykroczeń.
  • Niewielka liczba osób, które doświadczyły dyskryminacji, zgłasza swoją sprawę organom władzy publicznej. W konsekwencji trudniej jest przeciwdziałać nierównemu traktowaniu i pomagać tym, których dotyka.

Pytano respondentów, czy konkretne zachowania na rynku pracy i na rynku usług stanowią przykłady dyskryminacji. Większość  oceniła przedstawione zdarzenia jako dyskryminujące. Stosunkowo duży jest odsetek osób, które nie dostrzegają w tych działaniach dyskryminacji lub nie mają zdania w tej sprawie.

 

W art. 32 Konstytucji RP jest napisane: „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.” Jednak aż 40 proc. badanych nie ma wiedzy o prawach przysługujących osobie doświadczającej dyskryminacji w obszarze zatrudnienia i usług.

Osoba, która skieruje sprawę do sądu, ma prawo żądać przeprosin od sprawcy, odszkodowania, zaprzestania naruszania zasady równego traktowania. Pracodawca lub usługodawca będzie miał też obowiązek udowodnienia w sądzie, że do dyskryminacji nie doszło. Osoba skarżąca powinna opisaćsytuację, w której miała miejsce dyskryminacja.

(inf. pras.)

 

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial