Bezpłatne kursy i szkolenia zawodowe dla osób z niepełnosprawnością – trwa rekrutacja chętnych!

Ruszyły zapisy na kursy i szkolenia zawodowe w ramach projektu “Centrum Kształcenia Zawodowego dla Osób z Niepełnosprawnością”. Dzięki nim 10 osób będzie miało szansę zdobyć nowe umiejętności i powrócić na rynek pracy. Fundacja Poland Business Run czeka na zgłoszenia do 28 stycznia.

Projekt powstał z myślą o osobach z niepełnosprawnością ruchową, które nigdy nie były bądź przestały być aktywne zawodowo. Dzięki kursom, szkoleniom, warsztatom i konsultacjom, organizowanym przez Fundację Poland Business Run, uczestnicy programu będą mogli podnieść swoje kwalifikacje z wyuczonym zawodzie lub wyszkolić się w nowej dziedzinie.

– Lata pracy z osobami z niepełnosprawnością pokazują nam, że często trudno jest im się odnaleźć w świecie po wypadku, chorobie, amputacji. Część z nich radzi sobie dobrze i po koniecznej rekonwalescencji wraca do aktywności zawodowej. Inne, po utracie dotychczasowego zatrudnienia, boją się powrotu na rynek pracy lub z powodu niepełnosprawności ruchowej nie mogą wykonywać poprzedniego zawodu. To dla nich stworzyliśmy ten projekt – komentuje Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run.

Program aktywizacji zawodowej ON organizacja może zrealizować dzięki grantowi, jaki przyznała jej korporacja State Street.

– Z dumą wspieramy projekt, który kompleksowo podchodzi do kwestii aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. State Street Bank od lat angażuje się w działania mające na celu wspieranie edukacji i rozwoju zawodowego tej grupy. Projekt „Centrum Kształcenia dla Osób z Niepełnosprawnością” umożliwia wspieranie procesu usamodzielnienia się, budowania pewności siebie, a także poprawę statusu społeczno-zawodowego – komentuje Scott Newman, Dyrektor Zarządzający i Członek Zarządu State Street Bank w Polsce. – Poprzez współpracę z Fundacją Poland Business Run nasi pracownicy nie tylko angażują się społecznie w lokalne projekty, ale również czerpią dużo inspiracji, poznając podopiecznych Fundacji.

Warunki uczestnictwa w projekcie

W przedsięwzięciu mogą wziąć udział osoby, które posiadają orzeczenie o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności ruchowej, mają status osoby pozostającej bez zatrudnienia, są w wieku aktywności zawodowej (kobiety do 60 lat, mężczyźni do 65 lat) i są chętne do podjęcia pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy (20 godzin tygodniowo).

– Zdajemy sobie sprawę, że osoby posiadające rentę socjalną lub rentę z tytułu niezdolności do pracy często boją się podejmować zatrudnienie z obawy o utratę świadczeń, dlatego uspokajamy – one również mogą uczestniczyć w projekcie – tłumaczy Klaudia Kaniewska z Działu Wsparcia Fundacji Poland Business Run.

Po odbyciu kursów lub szkoleń, w wyborze których pomoże doświadczony doradca zawodowy, uczestnicy projektu będą mieli możliwość podjęcia stażu w korporacji State Street lub innych miejscach. Docelowo jak najwięcej z nich ma znaleźć stałe zatrudnienie.

Rekrutacja uczestników trwa od 7 do 28 stycznia 2020. O zakwalifikowaniu do projektu zdecyduje specjalnie powołana komisja, analizując nadesłane zgłoszenia. Liczba miejsc jest ograniczona. Fundacja Poland Business Run zastrzega sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane wnioski. Zgłoszenie następuje po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów drogą elektroniczną bądź w biurze Fundacji Poland Business Run w Krakowie (ul. Siemiradzkiego 17/2).

Więcej informacji, a także formularz zgłoszeniowy, wymagane dokumenty i regulamin projektu dostępne są na stronie: bit.ly/aktywizacjaON.

Informacja prasowa

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial