Dofinansowania PFRON 2016

W tegorocznej edycji programu PFRON „Aktywny samorząd” dofinansowania obejmą:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:
a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.
b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
zadanie 1: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
zadanie 2: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
zadanie 3: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości).
d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

18 marca PFRON będzie zawierał aneksy do umów z samorządami na realizację w tym roku programu „Aktywny samorząd”. Po tym terminie należy dowiadywać się w swoich powiatach o terminy składania wniosków na dofinansowanie poszczególnych zadań.

 

 

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial