Dofinansowanie do samochodu dla osoby niepełnosprawnej

Dofinansowanie do samochodu dla osoby niepełnosprawnej

Wraca po latach, w nieco zmienionej formie, program umożliwiający otrzymanie dofinansowania do zakupu samochodu przez osobę niepełnosprawną. Jest to doskonała informacja dla osób poruszających się na wózku i niemogących samodzielnie się z niego przesiąść. Program uruchomiony będzie w marcu 2023 roku i będzie realizowany do 2025 roku. W tym czasie planowane jest dofinansowanie nawet 1000 samochodów, o czym wspomniał Tomasz Maruszewski zastępca prezesa PFRON ds. Finansowych.

Program S-A-M będzie realizowany w oddziałach PFRON do wyczerpania środków. Dofinansowanie obejmie zakup ok. 1000 samochodów.

W  poniższym artykule odpowiadamy: ile wyniesie dofinansowanie do samochodu dla osoby niepełnosprawnej, jak i kiedy złożyć  wniosek do PFRON oraz kto otrzyma pomoc finansową.

Samochód dla osoby niepełnosprawnej z dopłatą

Program przewiduje wsparcie finansowe na zakup nowego lub używanego samochodu osobowego. Samochodu, który będzie dostosowany do konkretnych potrzeb kierowcy lub pasażera, który porusza się na wózku inwalidzkim i ma znaczny stopnień niepełnosprawności. Auto musi spełniać podstawowy warunek, aby osoba niepełnosprawna mogła zająć miejsce, jako pasażer lub kierowca, bez konieczności opuszczania swojego wózka.

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 26 września w Warszawie w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Paweł Wdówik informował, o tym, że na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 250 milionów zł. Uzasadnił, że kwota wynika z konieczności zapewnienia wysokiego standardu dostosowanych samochodów. Uchwała Rady PFRON w dniu 30.03.2023 r. zwiększyła pulę środków do 500 milionów zł.

Celem długofalowym Programu jest umożliwienie podróżowania osobom, które nie mogą przesiadać się do aut z wózków inwalidzkich. Posiadanie samochodu odpowiednio dostosowanego umożliwi tym osobom transport w charakterze pasażera lub kierowcy.  

Na co można dostać dofinansowanie z PFRON

Program skierowany jest do osób z orzeczeniem, którym niepełnosprawność uniemożliwia przesiadanie się z wózka na miejsce w aucie. Wprowadzone zostały dwie odrębne kategorie dofinansowania. Pierwsza z nich dotyczy zakupu samochodu przeznaczonego dla kierowcy z niepełnosprawnością. Druga natomiast dotyczy dofinansowania do samochodu dla pasażera z niepełnosprawnością.

Co istotne, pomoc finansowa przewiduje także zakup używanego samochodu, jednak nie starszego niż 6 lat – poinformował Paweł Wdówik Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Ułatwieniem jest to, że osoba niepełnosprawna będzie mogła zakupić auto w każdej firmie zarejestrowanej na terenie całej Unii Europejskiej. W sytuacji zakupu używanego samochodu, sprzedający musi wystawić przynajmniej roczną gwarancję.

Program realizować będą wojewódzkie oddziały PFRON. Dofinansowanie obejmie lata: 2023, 2024 oraz 2025.

PFRON wnioski o dofinansowanie samochodu

Chcąc ubiegać się o dofinansowanie z PFRON do samochodu, należy złożyć odpowiedni wniosek. Będzie to możliwe od 1 marca 2023 roku. Odległy termin pierwszego naboru wniosków wynika z dwóch przyczyn. Jeden z nich dotyczy konieczności prawidłowego przystosowania elektronicznego systemu wsparcia (SOW). Drugi powód uwzględnia czas, jaki osoba niepełnosprawna potrzebuje na znalezienie odpowiedniej firmy, która przedstawi najlepszą ofertę sprzedaży prawidłowo dostosowanego auta.

Wnioski składać należy drogą elektroniczną w specjalnym systemie SOW. Jeśli osoba niepełnosprawna nie składała dokumentów przez ten system nigdy wcześniej, Będzie  mogła również skorzystać ze wsparcia pracownika w oddziale PFRON, który udzieli odpowiedzi na zadane pytania, i pomoże wypełnić i przesłać wniosek.

Kiedy złożyć wniosek o dofinansowanie samochodu z PFRON

Zaplanowane były 4 terminy naboru wniosków:

 • tura pierwsza:  od 1 do 31 marca 2023 roku
 • tura druga: od 30 czerwca do 31 lipca 2023 roku
 • tura trzecia: od 29 września do 31 października 2023 roku
 • tura czwarta: od 29 marca do 30 kwietnia 2024 roku.

Aktualnie zmieniono te terminy. Niepełnosprawni będą mogli wnioskować o dofinansowanie samochodu w kolejnych turach:

 • tura druga: od 01 do 31 sierpnia 2023 r.
 • tura trzecia: od 29 lutego do 30 marca 2024 r.
 • tura czwarta: od 31 lipca do 31 sierpnia 2024 r.

Wnioski na dofinansowanie samochodu zainteresowani będą mogli składać w podanych terminach lub do wyczerpania budżetu Programu. Co istotne, wnioski rozpatrzone negatywnie w turze wcześniejszej, mogą być ponownie składane w kolejnej turze.

PFRON formularze do pobrania

Wniosek o dofinansowanie samochodu, osoba niepełnosprawna złoży wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu SOW. Podpis złoży przez profil zaufany lub podpis kwalifikowany. Co istotne, nieprawidłowo wypełnione wnioski lub nieuzupełnione nie będą przyjęte przez system. Prawidłowo zaindeksowane przez system SOW wnioski skutkować będą potwierdzeniem przyjęcia wysłanym na wskazany adres mailowy.

Formularz wniosku obejmuje kolejne kwestie:

 1. wybór rodzaju dofinansowania: dofinansowanie zakupu dostosowanego samochodu osobowego dla kierowcy lub dofinansowanie zakupu dostosowanego samochodu osobowego dla pasażera,
 2. przewidywane koszty zakupu specjalnie dostosowanego samochodu,
 3. scan lub zdjęcie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym albo orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem,
 4. oświadczenie o tym, że wnioskodawca lub potencjalny beneficjent, którego opiekunem prawnym jest wnioskodawca, nie może zupełnie przemieszczać się bez użycia wózka inwalidzkiego oraz że nie jest zdolny samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na fotel w samochodzie,
 5. kierowca poruszający się na wózku inwalidzkim starający się o dofinansowanie kupna dostosowanego samochodu do jego potrzeb musi złożyć potwierdzenie, że posiada ważne prawo jazdy kat. B,
 6. oświadczenie, że beneficjent nie sprzeda samochodu objętego dofinansowaniem ze środków PFRON przez 5 lat, od dnia otrzymania dofinansowania, oraz że auto będzie używał zgodnie z celami Programu.

Decyzję otrzymasz drogą elektroniczną w ciągu 45 dni od daty złożenia wniosku. Jeśli odpowiedź będzie pozytywna, Oddział PFRON przesyła jednocześnie do podpisu umowę na dofinansowanie. Możesz ją podpisać drogą papierową w oddziale PFRON lub elektroniczną przez Profil Zaufany, lub Podpis Kwalifikowany.

Ile wyniesie dofinansowanie do samochodu dla osoby niepełnosprawnej

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od ceny samochodu, który będzie odpowiednio dostosowany do potrzeb osoby z niepełnosprawnością. Im wyższa kwota zakupu auta, tym mniejszy procent dofinansowania.

Wysokość dofinansowania dla progów cenowych aut dostosowanych dla kierowcy z niepełnosprawnością wygląda następująco:

– 80% do ceny zakupu 150.000,00 zł,

– 50% dla nadwyżki ponad 150.000,00 zł z ceny samochodu mieszczącej się w kwocie od 150.000,00 zł do 250.000,00 zł,

– 30% dla nadwyżki ponad 250.000,00 zł z ceny samochodu mieszczącej się w kwocie od 250.000,00 zł do 300.000,00 zł,

– 0% dla nadwyżki kosztu pojazdu pow. 300.000,00 zł.

Wysokość dofinansowania dla progów cenowych pojazdów dostosowanych do osoby z niepełnosprawnością – pasażera, wygląda następująco:

– 85% do kwoty zakupu auta 130.000,00 zł,

– 50% dla nadwyżki ponad kwotę bazową, gdy cena pojazdu wynosi od 130.000,00 zł do 200.000,00 zł,

– 30% dla nadwyżki ponad kwotę 200.000,00 zł, gdy cena pojazdu wynosi od 200.000,00 zł do 230.000,00 zł,

– 0% dla nadwyżki kosztu pojazdu pow. 230.000,00 zł.

Aktywny Samorząd — dotacje dla ogółu niepełnosprawnych

Pozostałe osoby niepełnosprawne, które nie obejmuje Program samochodowy z PFRON dotyczący dotacji do własnego środka transportu, mogą skorzystać z Programu Aktywny Samorząd. W ramach Programu realizowanego przez PCPR i MOPR osoby z wszelkimi niepełnosprawnościami mogą ubiegać się o wsparcie i pomoc w przemieszczania się. W Samorządach niepełnosprawni otrzymają dofinansowanie na:

 1. zakup sprzętu rehabilitacyjnego, w tym dofinansowanie zakupu skutera inwalidzkiego lub zakupu wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym,
 2. utrzymanie w sprawności technicznej posiadanych wózków inwalidzkich elektrycznych,
 3. prawo jazdy.

Podsumowanie artykułu – dofinansowanie do samochodu dla osoby niepełnosprawnej

Program samochodowy PFRON wzbudza emocje w środowisku osób niepełnosprawnych. Wzbudza także kontrowersje. Potencjalni beneficjenci, spełniający kryteria Programu S-A-M, cieszą się, że będą mogli uzyskać istotne wsparcie. Rozwiązać swoje problemy związane z barierami transportowymi. Po drugiej stronie znajdują się osoby, które nie będą mogły skorzystać ze wsparcia w zakupie auta. Ta grupa jest głęboko rozczarowana i często nie rozumie wysokich kwot dotacji dla osób uprawnionych.

Przypominamy. Beneficjentem programu może zostać osoba o znacznym stopniu niepełnosprawności w obszarze dysfunkcji narządu ruchu. Osoba, która porusza się tylko na wózku inwalidzkim i nie może sama się z niego przesiadać. Dofinansowanie przewidywane jest zarówno dla kierowcy, jak i pasażera.

Wysokość dofinansowania do zakupu samochodu zależy od ceny dostosowanego pojazdu oraz rodzaju beneficjenta: kierowcy lub pasażera.

Uzupełnione formularze wniosku wraz z załącznikami trzeba przesłać za pomocą dedykowanego systemu SOW do konkretnego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych.

Szczegóły odnośnie Programu znajdują się na stronie PFRON. Jeśli jesteś zainteresowany śledź aktualności Funduszu.

Artykuł przygotowany przez agencję pracy dla osób niepełnosprawnych My Wspieramy Sp. z o.o.

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial