Dogadajmy się – funkcjonowanie osób jąkających się w szkole wyższej

Jąkający się studenci i pracownicy naukowi mogą wypowiedzieć się na temat trudności, które napotykają na uczelniach. W łódzkim projekcie badawczym poszukiwane są osoby o obniżonej sprawności komunikowania się: wykładowcy, nauczyciele akademiccy i studenci biorący udział w ćwiczeniach i seminariach.

Problemy związane z funkcjonowaniem społecznym osób jąkających się zdefiniuje dr Sebastian Latocha z Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Na swój projekt naukowiec otrzymał finansowanie od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Doktor oceni, czy uczestnicy badań odczuwają dyskomfort podczas pracy i nauki w szkołach wyższych. Ustali, czy jąkanie się ogranicza badanym zakres lub obniża jakość uczestnictwa w życiu społecznym.

„Osią projektu jest wrażliwa, empatyczna, otwarta postawa badawcza skupiona na etnograficznym opisie całej rozpiętości doświadczeń jąkających się osób studiujących i pracujących w uczelni” – mówi dr Sebastian Latocha.

Naukowiec zamierza m.in. zbadać, jak osoby jąkające się są postrzegane przez kolegów i koleżanki ze szkoły wyższej. „Chociaż obniżona sprawność komunikowania się nie wyklucza osób jąkających się ze społeczności akademickiej, pewne reguły, wynikające na przykład z tradycji akademickiej, mogą mieć charakter wykluczający te osoby. Problemem do rozwiązania jest zatem identyfikacja właściwych osobom jąkającym się okoliczności funkcjonowania społecznego w ramach szkoły wyższej” – uważa dr Latocha.

Jak tłumaczy, tradycja akademicka opiera się w dużym stopniu na komunikacji werbalnej. Wykład, konwersatorium, dyskusja – to podstawowe formy wymiany myśli w tej instytucji. Osoby z obniżoną sprawnością komunikowania się stają przed problemem barier w pełnieniu ról społecznych, adekwatnych do miejsca zajmowanego w uczelni.

„Brak legislacyjnej bariery dla osób jąkających się w podejmowaniu studiów oraz pracy w szkole wyższej jeszcze nic nie mówi o jakości funkcjonowania społecznego tych osób w ramach pełnienia ról studenta, studentki, nauczyciela i nauczycielki. Moja już kilkunastoletnia obserwacja – najpierw jako studenta, aktualnie jako nauczyciela akademickiego – perypetii, trosk i potrzeb osób z obniżoną sprawnością komunikacyjną w mojej macierzystej uczelni pokazuje, jak społecznie ważnym tematem jest funkcjonowanie w szkole wyższej osób jąkających się. Tym bardziej, że brakuje szczegółowych badań nad tym problemem nie tylko w samej antropologii, ale w ogóle w naukach humanistycznych i społecznych” – wyjaśnia dr Latocha.

Naukowiec poszukuje chętnych do udziału w badaniach i wywiadach. Zgłaszać się mogą zarówno osoby dotknięte problemem jąkania się, jak i te, które funkcjonują w otoczeniu takich osób. Zgłoszenia można przesyłać na adres mailowy: sebastian.latocha@uni.lodz.pl

Projekt „Obniżona sprawność komunikowania się a studia i praca w szkole wyższej. Etnograficzne badania nad sytuacją osób jąkających się”, jest realizowany w ramach konkursu „Niepełnosprawność w naukach humanistycznych”, organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

PAP – Nauka w Polsce, Karolina Duszczyk

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial