Dostępność stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami

31 maja 2015 r. upłynął termin dostosowania wszystkich publicznych serwisów internetowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, jednak pomimo 3-letniego okresu przygotowawczego wiele podmiotów publicznych dotychczas nie wywiązało się z tego obowiązku. W związku z tym Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Cyfryzacji o wyjaśnienie, jakie działania podjęto w celu zapewnienia pełnej dostępności publicznych stron internetowych, a także, jak resort cyfryzacji zamierza zapewnić dostępność stron internetowych jednostek samorządu terytorialnego.

 

W odpowiedzi Minister Cyfryzacji poinformowała, że w celu poprawy aktualnej sytuacji prowadzone są działania wspierające, do których można zaliczyć m.in. przeprowadzenie konkursu w 2015 r. mającego na celu dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów publicznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ministerstwo Cyfryzacji bierze także aktywny udział w pracach legislacyjnych nad przyjęciem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępności stron internetowych podmiotów publicznych. Wprowadzenie dyrektywy wzmocni obowiązujące w tym obszarze przepisy krajowe oraz pozwoli silniej oddziaływać na podmioty publiczne w zakresie wykonywania obowiązujących regulacji prawnych. Ponadto, realizowane są inicjatywy i projekty zmierzające do zwiększania wiedzy na temat przygotowywania produktów dostępnych dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ze względu na niepełnosprawność. Jednocześnie Minister wyjaśniła, że w ramach prowadzonych działań informacyjnych i edukacyjnych z zakresu problematyki dostępności stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami stworzono mapę dostępności i bazę wiedzy o dostępności.

Odpowiedź Ministra Cyfryzacji

źródło: www.rpo.gov.pl

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial