Fundacja Avalon na drugim miejscu największego wsparcia wśród Organizacji Pożytku Publicznego, które otrzymały 1% podatku PIT w 2020 roku.

Ministerstwo Finansów opublikowało informację dotyczącą rozliczenia 1% należnego podatku od osób fizycznych za 2019 rok, przekazanego w 2020r., organizacjom pożytku publicznego (OPP). W wykazie, drugie miejsce zajmuje Fundacja Avalon, która wspiera osoby z niepełnosprawnością i przewlekle chore.

W tym roku, z tytułu rozliczenia 1 proc. podatku, na rzecz 8473 organizacji pożytku publicznego, wpłynęła rekordowa kwota w wysokości 907 milionów złotych. Swoje wsparcie przekazało 14,8 miliona podatników, co stanowi ponad 80% ogółu liczny osób aktywnych zawodowo.

W zestawieniu Ministerstwa, pod kątem wysokości przekazanych wpłat, Fundacja Avalon znalazła się na drugim miejscu, z kwotą 50,6mln złotych, wyższą o ponad trzy miliony złotych w stosunku do roku ubiegłego.

Chciałbym podziękować wszystkim osobom, które zdecydowały się wesprzeć, za pośrednictwem Fundacji Avalon, osoby z niepełnosprawnościami. Wpłaty z 1% wpływają na realną poprawę sytuacji naszych podopiecznych, którzy dzięki nim mogą finansować proces leczenia, rozwijać życiową samodzielność, rehabilitować się a także realizować swoje marzenia. Z roku na rok notujemy coraz większe wsparcie dla podopiecznych naszej Fundacji, zarówno w zakresie rozliczeń podatkowych jak również darowizn czy też zbiórek realizowanych na konkretne cele, chociażby w naszym portalu Helpuj.pl. Jesteśmy za to wsparcie ogromnie wdzięczni, a także jesteśmy dumni z tego, że podopieczni i darczyńcy darzą nas niezmiennie tak wielkim zaufaniem – komentuje Krzysztof Dobies, Dyrektor Generalny Fundacji Avalon. – Przed nami teraz żmudne zadanie – przystępujemy do księgowania wpłat pochodzących z 1% podatku na subkonta podopiecznych, by jak najszybciej mogli oni korzystać z przekazanych im środków.

Fundacja Avalon

Fundacja Avalon jest jedną z największych organizacji pozarządowych, pomagających osobom z niepełnosprawnościami i przewlekle chorym, w Polsce. Fundacja powstała w 2006 roku, a od roku 2009 posiada status Organizacji Pożytku Publicznego i wspiera osoby potrzebujące z całej Polski w zakresie wsparcia finansowego, ale także na rzecz likwidacji barier społecznych między osobami z niepełnosprawnościami a resztą
społeczeństwa.
Fundacja Avalon aktualnie wspiera niemal 11 000 osób z całej Polski. Łączna wartość pomocy udzielonej przez
Fundację swoim podopiecznym wynosi blisko 180 mln złotych.

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial