II Dni Dostępności Cyfrowej na Uniwersytecie Śląskim

3 czerwca na Uniwersytecie Śląskim odbywa się druga edycja Dni Dostępności Cyfrowej. Tematyka imprezy skupia się na dostępności stron internetowych, dostępności dokumentów publikowanych w formacie PDF oraz na włączeniu cyfrowym osób z dysfunkcjami w świat gier komputerowych.

Celem Dni Dostępności Cyfrowej jest przybliżenie tematyki włączenia cyfrowego w aspektach społeczno-technologicznych. Wydarzenie skierowane jest w szczególności do osób odpowiedzialnych za dostępność i użyteczność informacji przekazywanej przez władze publiczne, III sektor oraz podmioty gospodarcze. W tym roku tematyka seminarium oraz warsztatów będzie skupiona wokół strategii przeprowadzania audytu strony oraz opracowania gier komputerowych w taki sposób aby były dostępne dla osób z dysfunkcjami sensorycznymi. W dobie rozwoju nowoczesnych technologii gry komputerowe stają się bardzo ważnym elementem w edukacji, jednak należy pamiętać iż zasady WCAG 2.0 powinny być fundamentem dla twórców w trakcie tworzenia gier komputerowych.

Ponadto w części warsztatowej uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z technikami przygotowania dokumentów w formacie PDF na stronach serwisów. Należy przypomnieć iż wiele informacji na stronach urzędów oraz uczelni wyższych jest umieszczanych w formacie PDF, który nie jest dostępny dla osób z dysfunkcją wzroku. Dlatego warto ułatwić dostęp do informacji każdemu użytkownikowi stron internetowych instytucji publicznych.

Program II Dni Dostępności Cyfrowej

 

Program seminarium – Dni Dostępności Cyfrowej (09.30 – 13.00) – miejsce sala konferencyjna (parter)

 

09.30 – 09.45 Powitanie Uczestników Seminarium, dr Izabela Mrochen

organizator, inicjator i pomysłodawca Dni Dostępności Cyfrowej

09.45 – 10.10 Audyt stron www: dostępność cyfrowa w instytucjach, dr Izabela Mrochen

Wydział Filologiczny, Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Translatoryki, Uniwersytet Śląski

10.10 – 10.30 Aspekty prawne a dostępność cyfrowa: kluczowe aspekty, mgr Jan Zieliński

Pełnomocnik Marszałka ds. Osób Niepełnosprawnych
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

10.30 – 10.50 Dostępność uczelni wyższych dla studentów z niepełnosprawnościami na przykładzie Uniwersytetu

Ekonomicznego w Krakowie, mgr Ewelina Durlak

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

10.50 – 11.10 Jak w dzisiejszych czasach, w dobie super nowoczesnych technologii, Głuchy klient może zadzwonić

na infolinię i uzyskać pomoc/doradztwo? Jak może zadzwonić po pomoc drogową? Dostępność

cyfrowa dla Głuchych w XXI w na przykładzie Migam, mgr Sławek Łuczywek
Migam.org w Warszawie

11.10 – 11.20 Przerwa

11.20 – 11.30 Dostępność cyfrowa w certyfikacji kwalifikacji informatycznych, mgr Sławomir Smugowski

Wiceprezes Zarządu Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego

11.30 – 11.50 Włączenie społeczne w kulturze – przykłady, mgr Aleksander Lysko

Regionalne Obserwatorium Kultury, Regionalny Instytut Kultury w Katowicach
Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego

11.50 – 12.10 Dostępne gry komputerowe: dostępność w kulturze i edukacji,

dr Izabela Mrochen, Wydział Filologiczny, Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Translatoryki Uniwersytet Śląski

Paweł Masarczyk, Wydział Filologiczny, Instytut Kultur i Literatur Angielskich, student kierunku Filologia Angielska:

Kultura-Media-Translacja, Uniwersytet Śląski

12.10 – 12.30 Aspekty dostępnej biblioteki cyfrowej, mgr Jadwiga Witek

Rzecznik Prasowy Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (CINiBA) w Katowicach

12.30 – 13.00 Panel dyskusyjny

13.00 – 13.05 Zamknięcie seminarium

13.05 – 14.00 Zapoznanie uczestników seminarium z technologiami asystującymi, które ułatwiają korzystanie osobom

z dysfunkcjami z zasobów CINiBA.

 

Program warsztatów – Dni Dostępności Cyfrowej (14.00 – 17.00) – sala dydaktyczna (komputerowa) parter

 

Warsztat wprowadzający techniki i strategie przygotowania dostępnych gier komputerowych dla osób z dysfunkcją wzroku oraz warsztat wprowadzający do poprawnego przygotowania dokumentów w formacie PDF zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0, które obowiązują w Polsce od kwietnia 2012 roku.

 

Warsztaty 1:

14.00 – 15.20 „Udostępnianie gier komputerowych w przestrzeni cyfrowej”

Tomasz Tworek, twórca gier komputerowych, Stalowa Wola

Krótki opis:

Uczestnicy warsztatów zapoznają się ze sposobem przygotowania i udostępniania gier komputerowych
w przestrzeni cyfrowej.

 

Warsztaty 2:

15.30 – 16.50 „Poprawne przygotowanie dokumentów w formacie PDF zgodnie z zasadami WCAG 2.0”

mgr inż. Przemysław Marcinkowski, Fundacja Widzialni, Częstochowa

Krótki opis:

W trakcie warsztatów zostaną zaprezentowane techniki poprawnego przygotowania dokumentów w formacie PDF, w taki sposób aby ułatwić odbiór informacji poprzez zastosowanie technologii asystującej tj. czytniki tekstu.

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial