Kampania Usłyszeć Świat

Kampania „Usłyszeć świat” to kontynuacja projektu dotyczącego niedosłuchu, tym razem skierowanego do seniorów. Celem dotychczasowej kampanii społecznej "Usłyszeć świat – usłysz wszystkie odcienie dźwiękow" było przede wszystkim uświadomienie rodziców, osób dorosłych i młodzieży o nieodwracalnych skutkach bagatelizowania problemu niedosłuchu.

Tym razem informacja ma dotrzeć do tych, którzy najbardziej jej potrzebują – osób starszych, gdyż według najnowszych danych, aż 77% osób powyżej 60. roku życia twierdzi, że ma problem ze słuchem. Przy tym tylko 31% ma zdiagnozowany ubytek słuchu. Skala problemu kwalifikuje niedosłuch do kategorii chorób cywilizacyjnych.

Celem kampanii społecznej „Usłyszeć świat – usłysz wszystkie odcienie dźwięków” jest, przede wszystkim, uświadomienie społeczeństwu nieodwracalnych skutków bagatelizowania problemu niedosłuchu. Kampania jest realizowana przez Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu, działające m.in. na rzecz współpracy z pacjentami oraz edukowania ich w zakresie ochrony i leczenia wad słuchu. Wieloletnie doświadczenia pokazały, że dostarczenie rzetelnej wiedzy oraz tworzenie akcji informacyjnych może być ogromnym wsparciem dla pacjentów z tym schorzeniem.

Poprzez Kampanię organizatorzy chcą przyczynić się do większego wzrostu świadomości społecznej w zakresie higieny słuchu oraz uświadomić seniorom, że choć niedosłuch jest związany z wiekiem, to starość nie musi być tożsama z głuchotą. Celem Kampanii jest także przełamywania barier wstydu wobec metod rehabilitacji słuchu – aparatów słuchowych i urządzeń wspomagających słyszenie. Problem niedosłuchu nabiera więc coraz większego znaczenia w kontekście starzejącego się społeczeństwa. Dlatego też grupą docelową Kampanii w dużej mierze będę seniorzy, gdyż problem ten dotyczy w przeważającej większości osób starszych, ale też ich rodzin oraz osób zagrożonych niedosłuchem w każdym wieku.

Rola mediów w propagowaniu wiedzy na temat niedosłuchu jest nie do przecenienia. Działania podejmowane w ramach kampanii w tym zakresie dają dużo satysfakcji, dlatego też zamierzamy szerzyć nasze działania informacyjne poprzez organizację licznych spotkań prasowych, konferencji i akcji plenerowych, na które, oprócz samych zainteresowanych, zapraszane będą media ogólnopolskie oraz regionalne. Najbliższe działania związane będą z obchodami Światowego Dnia Słuchu (marzec 2016 r.) organizowanego w Sejmie RP oraz z organizacją Ciechocińskich Dni Słuchu (maj 2016 r.). Szczegółowe informacje na ten temat znaleźć będzie można już wkrótce w zakładce Wydarzenia na stronie www.slyszymy.pl.

Zaplanowane wydarzenia mają przybliżyć informacje na temat profilaktyki higieny słuchu, zapobieganiu niedosłuchowi poprzez stosowanie nowoczesnych aparatów słuchowych, a także pozyskania praktycznej wiedzy o możliwości refundacji aparatów słuchowych przez NFZ, jak również możliwości starania się o dofinansowanie w adekwatnych do miejsca zamieszkania Ośrodkach Pomocy Społecznej. Kampania będzie kompletną odpowiedzią na pytania osób potrzebujących porady i szukających wiedzy na temat słyszenia i niedosłuchu.

źródło: http://www.slyszymy.pl/

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial