Komunikacja z osobami z niepełnosprawnościami

Komunikacja to bardzo złożony proces, który wpływa na relacje międzyludzkie.

Moim zdaniem prawidłowa komunikacja jest niezwykle ważna podczas nawiązywania kontaktów z osobą z niepełnosprawnością, ale też podczas ich dalszego utrzymywania. Należy być świadomym tego, iż dany rodzaj niepełnosprawności – osoby niepełnosprawnej, może utrudnić oraz ograniczyć nam w pewien sposób komunikację z daną osobą.

Należy tutaj zaznaczyć, iż w przypadku osób niepełnosprawnych dotyczyć to może fizycznych ograniczeń, będących skutkiem choroby, np. niedosłyszenie czy niewyraźna mowa, które nie dają możliwości pełnego oraz jasnego zrozumienia takiej osoby. Jednakże, nie uprawnia nas to do lekceważenia bądź nie akceptacji osoby z takim rodzajem niepełnosprawności. Istnieją przecież różne sposoby na to, aby ten kontakt cały czas był ułatwiony i dostosowany do potrzeb obydwu stron. Perspektywy są bardzo rozbudowane i ułatwiają kontakt z osobą niepełnosprawnością, w przypadku jeśli chodzi o osoby niedosłyszące. Jednak każda niepełnosprawność wymaga innej formy komunikacji.

Komunikacja – inne formy

Inna komunikacja będzie z osobą niedosłyszącą, inna z osobą niewidomą a jeszcze inną z osobą która posiada niepełnosprawność ruchową. Jak różne formy komunikacji mogą być zastosowane pokazuje film „Chce się żyć”, gdzie główny bohater ze swoją fizjoterapeutką porozumiewanie się poprzez piktogramy. Świadczy to o tym, iż każdy sposób komunikacji z osobą niepełnosprawną jest dobry. Jednak komunikacja zależy od rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

Na przykład z osobą niewidomą kontaktujemy się poprzez opis otoczenia, w którym się znajduje. Dzięki temu ułatwimy jej funkcjonowanie w życiu codziennym. Świetną alternatywą dla tego rodzaju niepełnosprawności są psy przewodnicy, które są specjalne przeszkolenie, co pozwala im ułatwić współpracę z partnerką bądź partnerem. Jeżeli chodzi o komunikację z osobą niepełnosprawną ruchowo, najczęściej spotykanym ograniczeniem jest spastyka, która powoduje bardzo częste zaburzenia mowy.

Rodzaj niepełnosprawności nie może być dyskryminacją

Uważam jednak, iż rodzaj niepełnosprawności nie może spowodować dyskryminacji z życia codziennego osoby niepełnosprawnej. Niejednokrotnie okazuje się, że przyjaźnie zawierane przez osoby z niepełnosprawnością, potrafią przetrwać kilka lat. To pokazują również, że dla chcącego przyjaźnić się z osobą niepełnosprawną nie ma barier.

Często jednak środowisko otaczające niepełnosprawnych, stawia sobie nie jednokrotnie bariery, które powodują brak akceptacji samego siebie. Nie wspomnę już o osobach z niepełnosprawnością… W tej pracy zdecydowałam się wymienić kilka sposób komunikacji z osobą niepełnosprawną jednak z autopsji wiem, że osoba niepełnosprawna nie ma żadnych ograniczeń a jeżeli nawet są – to potrafi je zatrzeć.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Jan Paweł II

Patryk Grab

Publikacje Patryka

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial