Konsultacje Społeczne w Rzeszowie

Od czerwca Instytut Kariery Przedsiębiorczości i Rozwoju w ramach swojej działalności społecznej organizuje dla mieszkańców Rzeszowa comiesięczne konsultacje społeczne.

Zapraszamy do dyskusji i zgłaszania zagadnień w następujących obszarach:

– jakości życia,
– proponowanych usprawnień,
– zauważonych nieprawidłowości.

Konsultacje odbywają się w formie on-line, a w wyniku konsultacji organizatorzy po każdym miesiącu przygotują pytania i wnioski do instytucji odpowiedzialnych za poszczególne obszary.

Szczególnie zachęcają do rozmów o sprawach, w których brakuje Mieszkańcom dialogu z Miastem, a poza tymi zgłaszanymi na bieżąco, każdy miesiąc będzie miał swój temat lub dwa tematy przewodnie.

Do konsultacji społecznych zapraszani są też przedstawiciele Organizacji Pozarządowych, które działają w obszarach, poruszanych podczas konsultacji.

W czerwcu omawiane są następujące tematy:

– zieleni w naszym mieście, który poruszany jest najczęściej w chwili, kiedy coś się wycina. Chcemy, aby sprawy związane z zielenią były tematem używanym w dyskusji w trybie ciągłym, a nie tylko w sytuacjach “awaryjnych”.

– piesi oraz ich możliwości poruszania się to drugi temat, o którym się w Rzeszowie nie rozmawia, a przynajmniej za rzadko. Niestety samochody parkują gdzie chcą, osoby niepełnosprawne mają bardzie wiele barier, dlatego w tym temacie chcemy porozmawiać w pierwszej kolejności naszych cyklicznych konsultacji.

Strony  wydarzenia:

www.konsultacje.dlaciebie.in

https://www.facebook.com/events/2178508469117014/

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial