KURSY, STAŻE ZAWODOWE i WARSZTATY dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności z województwa podlaskiego

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza osoby z niepełnosprawnością do
udziału w projekcie „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie –  edycja II”.


Zapraszamy:
•    osoby 18+ aż do osiągnięcia wieku emerytalnego,
•    zamieszkałe na terenie województwa podlaskiego,
•    bierne zawodowo, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy,
•    posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu
znacznym lub w stopniu umiarkowanym lub lekkim ze sprzężeniem,
•    do 4 tygodni wstecz nie korzystające z żadnej formy aktywizacji
finansowanej ze środków publicznych, zbieżnych ze wsparciem proponowanym
w ramach projektu.
Warunkiem rekrutacji jest spełnienie wszystkich kryteriów.

Co oferujemy:
•    Opracowanie indywidualnego planu działania dla każdego
uczestnika/czki projektu (ścieżka reintegracji),
•    Indywidualne wsparcie psychologiczne
•    Indywidualne wsparcie specjalistyczne(np: kosmetyczka, dietetyk,
wizażystka, coach),
•    Wyjazdowe Warsztaty:
– Aktywizacji Zawodowej
– Aktywizacji Społeczno Psychologicznej
– Aktywizacji Specjalistyczno Psychologicznej
•    szkolenia podnoszące kwalifikacje i zawodowe zakończone egzaminem,
m.in.: prawo jazdy, magazynier, kurs Komputerowy ECDL, j. obce, i wiele
innych
•    staże zawodowych,
•    Poradnictwo społeczno-zawodowe i pośrednictwo pracy

Więcej informacji pod numerem telefonu 720 716 793

Udział w projekcie jest bezpłatny.
Zwracamy koszty dojazdu na zajęcia oraz koszt opieki nad dzieckiem do
lat 7.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial