Łódzkie bez barier

Łódzkie bez barier. Podpisane zostało porozumienia z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Łódzkiego. W zakresie dostępności do przewodnika turystycznego dla osób z niepełnosprawnościami.

W dniu 13 czerwca br.  w Oddziale Łódzkim PFRON Dyrektor Oddziału p.Władysław Skwarka podpisał porozumienie regionalne. Wzajemnej współpracy i wymianie doświadczeń z przedstawicielami  Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego. Będzie to służyć poprawie dostępności do informacji i usług turystycznych środowiska osób niepełnosprawnych.

Przedmiotem niniejszego porozumienia jest wzajemna wymiana informacji, konsultacji. W kontekście przygotowania pierwszego przewodnika turystycznego po regionie łódzkim dla WSZYSTKICH „Łódzkie bez barier” uwzględniającego różne rodzaje niepełnosprawności, w celu sprawniejszego funkcjonowania środowiska osób niepełnosprawnych i ich opiekunów na rynku turystycznym województwa łódzkiego.

Wypracowanie rozwiązań wskazujących  dobre praktyki w zakresie przystosowania obiektów i pomieszczeń turystycznych, wprowadzenia odpowiednich procedur do potrzeb osób o określonej niepełnosprawności w celu zwiększenia integracji społecznej osób niepełnosprawnych.

Źródło: PFRON.org.pl

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial