Małżeństwo dla początkujących – nowe rozwiązanie prosto z Francji

Francja to kraj, który w 1999 rokustworzył nowy modek małżeński tzw. „małżeństwo w wersji light”. Po francusku nazywa się PACS – Pacte civil de solidarité – Obywatelska Umowa Solidarności i jest rejestrowanym związkiem partnerskim legalizującym związki nieformalne między dwojgiem osób bez względu na płeć.

Rozwiązanie PACSu jest uproszczone w porównaniu do małżeństwa: wystarczy, by jeden z partnerów wysłał do odpowiedniego urzędu w swojej miejscowości (tribunal d’instance) list polecony informujący o zerwaniu paktu cywilnego. Efekt takiej deklaracji jest natychmiastowy. Część związków jest rozwiązywana na rzecz zawarcia małżeństwa.

Zawierając PACS mamy prawo do:
– wspólnego rozliczenia podatkowego,
– zapewnienia ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku gdy nie mamy, to jesteśmy podpięci pod naszego partnera),
– otrzymania zasiłku dla bezrobotnych gdy zwalniamy się z pracy, by podążyć za partnerem (zmienić miejsce zamieszkania),
– redukcji podatku w przypadku spadku lub darowizny (ale konieczny testament),
– możliwość otrzymania specjalnego urlopu w przypadku śmierci jednego z partnerów.
Rozdzielność majątkowa jest ustalana przez partnerów w umowie, którą dołącza się do dokumentów.

Słowo „pacs” weszło na stałe do języka francuskiego Tak też powstał czasownik pacser, oznaczający akt zawarcia PACS-u; un couple pacsé – para „spaksowana”, se pacser – zawrzeć PACS.

Już w niespełna półtora miesiąca po zalegalizowaniu prawa w całej Francji zarejestrowano 6211 Obywatelskich Umów Solidarności, a 90% umów partnerskich zawartych we Francji w 2006 roku dotyczyło par heteroseksualnych.

Interesujący dokument o nowych związkach we Francji do obejrzenia tu: Związki partnerskie Małżeństwo w wersji light

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial