Mobilna aplikacja GIOŚ – informacja o aktualnej jakości powietrza

Dzięki mobilnej aplikacji  GIOŚ Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska każdy może sprawdzić, jaka jest aktualnie jakość powietrza w jego najbliższym otoczeniu – mówi Krzysztof Wójcik, dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi.

Dane są aktualizowane co godzinę.

Bezpłatna aplikacja „Jakość powietrza w Polsce” Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, która wcześniej była dostępna na urządzenia z systemem Android i iOS Apple, jest też już dostępna na smartfony oraz komputery z systemem Windows – informuje GIOŚ.

Szef WIOŚ w Łodzi Krzysztof Wójcik przypomniał, że jest to aplikacja, która służy m.in. do tego, aby każdy mógł sprawdzić jakość powietrza w swojej najbliższej okolicy.

Pomiary pochodzą z automatycznych stacji monitoringu powietrza, funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

„Po zainstalowaniu aplikacji na smartfonie, zaznaczamy sobie ulubioną stację, albo automatycznie system wybierze stację, która znajduje się najbliżej nas. Dzięki tej aplikacji każdy może sprawdzić jaka na dzisiaj jest jakość powietrza w jego otoczeniu” – dodał Wójcik.

Badanych jest wiele substancji.

Przede wszystkim stężenia pyłu zawieszonego o bardzo małych rozmiarach: poniżej 10 mikrometrów (PM10) oraz 2,5 mikrometra (PM2,5). „Czyli jest to ten najbardziej szkodliwy pył, który w momencie jak wdychamy, to nie tylko osiada w płucach, ale wręcz jest wchłaniany do krwiobiegu” – wyjaśnił.

W Polsce normy dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach: średnia dobowa norma wynosi 50 mikrogramów na m sześc.

Przekroczenie poziomu 200 mikrogramów oznacza konieczność ostrzegania mieszkańców, a 300 mikrogramów, czyli przekroczenie normy sześciokrotnie – to już stan alarmowy.

Aplikacja podaje także aktualne stężenia: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6) a także ozonu (O3), z którym największy problem występuje latem. Dane są aktualizowane co godzinę.

Wyniki pomiarów podawane są m.in. w postaci tzw. indeksu jakości powietrza w sześciostopniowej skali i oznaczone na mapie odpowiednimi kolorami.

I tak: kolor brązowy oznacza bardzo złą jakoś powietrza, czerwony – złą, pomarańczowy – dostateczną, żółty – umiarkowaną a odcienie zielonego oznaczają dobrą lub bardzo dobrą jakość powietrza – wyjaśnił szef łódzkiego WIOŚ. Aplikacja wysyła także powiadomienia o w przypadku wysokich stężeń zanieczyszczeń.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial