Nowelizacja ws. dowozu niepełnosprawnych uczniów z podpisem prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację w sprawie zwrotu rodzicom kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli. MEN wyjaśnia kwestię rozwiązywania dotychczasowych umów.

Do Prawa oświatowego wprowadzony zostanie wzór, przy pomocy którego będzie wyliczany koszt takiego przewozu. Rodzicom będzie przysługiwał czterokrotny zwrot kosztów, a więc również za trasę powrotną po odwiezieniu dziecka. Nowelizację w środę podpisał prezydent Andrzej Duda.

Nowe przepisy pozwolą m.in. inaczej ustalać koszty w przypadku, gdy opiekun dowozi dziecko do placówki oświatowej leżącej na trasie jego przejazdu z domu do pracy, a inaczej w przypadku, gdy opiekun zmuszony jest w tym celu zmienić czy wydłużyć trasę jego przejazdu.

Przy obliczaniu kosztu przewozu trzeba będzie też uwzględnić średnią cenę jednostki paliwa w danej gminie oraz średnie zużycie paliwa na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.

Średnią cenę jednostki paliwa w gminie będzie określać na każdy rok szkolny rada gminy w drodze uchwały. Ma przy tym uwzględniać ceny na stacjach w gminie oraz wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w kwartale ostatnio ogłoszony przez GUS.

Zwrot kosztów będzie następował na podstawie umowy zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami. Umowa taka powinna być zawarta w ciągu 14 dni od uzyskania informacji, że dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

„Rodzice mogą zgodnie z zapisanym prawem w ciągi 30 dni po wejściu w życie przepisów rozwiązać dotychczasową umowę, a organ tylko wtedy kiedy taka możliwość wynika z dotychczasowej umowy” – wyjaśnia nam Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zgodnie z przepisami obowiązkiem gminy jest albo zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom bezpłatnego transportu do najbliższego przedszkola czy szkoły podstawowej albo – jeżeli dowożenie zapewniają rodzice – zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna. Do tej pory w ustawie nie było żadnych kryteriów ustalania wysokości refundacji’ Trybunał Konstytucyjny nakazał to zmienić.

Obecnie samorządy wydają na rekompensaty dla rodziców dowożących niepełnosprawne dzieci od 14,8 do 17,1 mln zł. Po zmianach ma to być kwota rzędu ok. 16 mln zł.

Kurier PAP

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial