Nowoczesne technologie rehabilitacyjne – “Anthropos” w Busku-Zdroju

Ośrodek Diagnostyki i Rehabilitacji Uszkodzeń Narządu Ruchu “Anthropos” w Uzdrowiskowym Szpitalu Kompleksowej Rehabilitacji “Krystyna” w Busku-Zdroju jest jedną z wiodących tego typu placówek w Europie i oferuje swoim pacjentom najnowocześniejszy sprzęt.

“Terapia Vast”, czyli  platformy służące do oceny oraz treningu równowagi i chodu na stabilnym lub niestabilnym podłożu.
“Terapia Tyromotion” to inteligentna neurorehabilitacja kończyny górnej (w tym palców) realizowana na czterech stanowiskach.
“Terapia Tergumed” składa się z czterech stacji służących do analizy, oceny i treningu mięśni stabilizujących kręgosłup.
“Bieżnia Zebris” jest kompleksowym urządzeniem służącym do obiektywnej oceny i treningu chodu oraz prawidłowej postawy.
“Balance Tutor” to pierwsza w Polsce unikalna bieżnia, pozwalająca na tworzenie posturalnej perturbacji takiej jak poślizgnięcie lub przewrócenie się w kontrolowany sposób.
Egzoszkielet czyli tak zwanym bionicznym szkieletem służącym do nauki i reedukacji chodu. Urządzenie dedykowane dla osób z niedowładem kończyn dolnych.
“Geo” to najbardziej zaawansowany na świecie system służący do rehabilitacji i nauki chodu z możliwością wchodzenia i schodzenia ze schodów.

 

 

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Czcionka
Kontrast