Paragedon w Kielcach

W połowie września bieżącego roku w Kielcach odbędzie się festiwal aktywności ruchowej dla osób niepełnosprawnych „Paragedon". Pomysłodawcami przedsięwzięcia, które ma na celu m.in. zaktywizowanie środowiska osób z różnymi dysfunkcjami, zachęcenie ich do podejmowania wyzwań sportowo-rekreacyjnych, są Stowarzyszenie Projekt Świętokrzyskie oraz europoseł Bogdan Wenta. Partnerami akcji są samorząd województwa świętokrzyskiego oraz redakcja „Echa Dnia". Szczegóły „Paragedonu" zostały omówione na konferencji prasowej, która odbyła się dziś, 26 maja, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

– Idea dotarcia do osób niepełnosprawnych w całym województwie i przekonania ich do czynnego udziału w życiu społecznym, stworzenie szansy „zaistnienia", to wynik dyskusji z wieloma osobami. Stwierdziliśmy, że najlepszym sposobem aktywizacji jest sport, dlatego nasza inicjatywa skupia się na promowaniu różnego rodzaju form aktywności fizycznej i propagowaniu zdrowego stylu życia. Poprzez zaangażowanie w zajęcia sportowo–rekreacyjne osoby z dysfunkcjami  uczą się koncentracji, wiary we własne możliwości, przełamują bariery w kontaktach międzyludzkich – tłumaczył Bogdan Wenta, poseł do Parlamentu Europejskiego, inicjator „Paragedonu".  

Danuta Papaj, wiceprezes Stowarzyszenia Projekt Świętokrzyskie zaznaczyła, że „Paragedon" ma być impulsem do tworzenia wydarzeń adresowanych do osób niepełnosprawnych, szczególnie tych, którzy pozostają w domach. – Mamy nadzieję, że w nasz projekt  włączą się gminne i powiatowe samorządy i działając ponad podziałami, przy naszym wsparciu, na swoim terenie zorganizują imprezy integrujące środowisko niepełnosprawnych z osobami zdrowymi. Kulminacją tych lokalnych działań, będzie festiwal „Paragedon", który zaplanowaliśmy 15 września bieżącego roku na Stadionie Lekkoatletycznym w Kielcach.  Tu spotkają się dorośli z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną, aby wziąć udział w różnych zajęciach sportowych, grach zespołowych, spacerze nordic walking, itp.  Zwieńczeniem będzie piknik integracyjny, podczas którego będzie można skorzystać z porad specjalistów: terapeutów, rehabilitantów, dietetyków, a także z warsztatów aktywizacyjnych. Tego dnia planujemy również przeprowadzenie w całym regionie akcji charytatywnej celem stworzenia funduszu stypendialnego. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na wspieranie i pomoc osobom niepełnosprawnym – wyjaśniła wiceprezes Stowarzyszenia.  
Jak dodał Tomasz Gustaw, doradca w projekcie, planowane jest też stworzenie punktów konsultacyjnych,  gdzie osoby z określoną niepełnosprawnością będą udzielać informacji , wsparcia. – Kontakt z osobą o podobnych problemach niweluje dystans, a tym samym stwarza okazję do podzielenia się swoimi problemami, skorzystania z cudzych doświadczeń i znalezienia rozwiązania swoich kłopotów – zaznacza Tomasz Gustaw.

Na temat zasadności przeprowadzenia takiej inicjatywy wypowiedział się też marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, który wspiera akcję. – To szczytne i potrzebne przedsięwzięcie, które zwraca uwagę na marginalizowanie osób niepełnosprawnych. „Paragedon" zachęca do podejmowania wyzwań ruchowych, otwiera możliwości kontaktu z innymi ludźmi, daje psychiczny impuls do działania. Uważam, że „Paragedon" to sygnał do zbudowania parasystemowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Na razie projekt dotyczy osób powyżej 18 roku życia, ale w dalszej perspektywie uwzględnimy też dzieci i młodzież – podsumował marszałek.

Natomiast  Stanisław Wróbel, redaktor naczelny „Echa Dnia", zadeklarował pomoc w rozpropagowaniu idei  projektu w powiatach podczas zaplanowanych imprez m.in. poprzez pokazanie talentów osób niepełnosprawnych.

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial