Pięć stereotypów wolontariatu

Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, w swoim artykule: "Wolontariat – Pięć stereotypów, które odbierają radość pomagania" pisze:

Pomimo coraz większej popularności, wolontariat pozostaje zjawiskiem społecznym, które pełne jest stereotypów stojących na przeszkodzie jego zrozumienia i popularyzacji. Najwyższy czas na publiczną debatę z udziałem różnych środowisk, tak aby wolontariatowi nadać należny wizerunek szlachetnej i nowoczesnej, przynoszącej korzyści społeczeństwu jak i samemu wolontariuszowi, postawy. Ważne, by ten wizerunek kształtowany był przez system edukacji, media, organizacje pozarządowe i świat biznesu. Inspiracją do publicznej debaty niech będzie 5 często spotykanych stereotypów wolontariatu.

Stereotyp pierwszy:
Do pracy w wolontariacie motywują takie wartości jak poświęcenie, altruizm.

Otóż niekoniecznie, jak pokazują wyniki badań nad wartościami wolontariatu2. Współcześni wolontariusze chcą przede wszystkim zrobić coś konkretnego: uratować kogoś, zadbać o kogoś, zawalczyć o jakąś ważną sprawę, a wśród kluczowych wartości wolontariatu są takie jak: życzliwość, odpowiedzialność, samorealizacja, a nawet kariera.

 

Stereotyp drugi:
Wolontariat to bezinteresowne zaangażowanie w pomoc innym nie przynoszące żadnych korzyści wolontariuszowi.

Wolontariat  jest to działanie nieodpłatne, ale nie bezinteresowne. Już wolontariat szkolny wśród dzieci i młodzieży przynosi ogromne korzyści. Zaangażowanie w dobrze zorganizowany wolontariat wzmacnia kręgosłup moralny, rozwija odpowiedzialność, umiejętności pracy w grupie, umiejętności komunikacyjne.

 

Stereotyp trzeci:
Wolontariat wymaga dużej ilości wolnego czasu i obecnie jest zajęciem raczej dla emerytów i młodzieży w czasie wakacji.

Dzięki nowym technologiom możemy pomagać nie wychodząc z domu i poświęcając niewielką ilość czasu. Taki wolontariat to e-wolontariat4. Wykorzystując komputer, tablet czy nawet komórkę możemy wziąć udział w akcji wolontariackiej. E-wolontariat to często praca na rzecz społeczności samopomocowej w świecie wirtualnym.

 

Stereotyp czwarty:
Wolontariat to aktywność dodatkowa, mniej ważna niż praca zawodowa; wolontariat nigdy nie zastąpi pracy odpłatnych pracowników. Praca zawodowa i wolontariat to dwa różne światy.

Oczywiście wolontariat najczęściej jest działaniem wspierającym funkcjonowanie organizacji pozarządowych, pomocy społecznej, kultury, sportu. Ale sytuacja się zmienia, czego dowodem jest niedawno temu podjęta decyzja Tatrzańskiego Parku Narodowego o rezygnacji z płatnych usług firm sprzątających trasy turystyczne na rzecz zaangażowania wolontariuszy. Co ciekawe, kluczowym argumentem była tu jakość pracy wolontariuszy, którzy po prostu sprzątają o wiele sumienniej. Do pracy w sprzątaniu tras turystycznych zgłosiło się zresztą już ponad stu wolontariuszy.

 

Stereotyp piąty:
Wolontariat to poświęcenie własnego czasu, nie wymaga więc przygotowania ani specjalnych umiejętności.

Współczesny wolontariat to często nie tylko wolontariat czasu, to także wolontariat kompetencji, wiedzy. Wolontariat kompetencji jest bardzo poszukiwany. Wystarczy spojrzeć na ogłoszenia organizacji poszukujących wolontariuszy: wiele wśród nich to ogłoszenia poszukujące wolontariuszy: grafików, tłumaczy, informatyków.

Cały artykuł

 

 

 

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial