Pierwsza w Polsce książka o niepełnosprawności w kulturze

To pierwsza w Polsce książka przybliżająca zarówno światowe studia nad niepełnosprawnością w kulturze, jak i polski kontekst badań w tym zakresie.

Odzyskiwanie obecności. Niepełnosprawność w teatrze i performansie, to publikacja przełomowa.

 

Książka inauguruje serię wydawniczą przygotowaną przez Teatr 21. Publikacja otwiera zupełnie nowe pole działalności teatru – ma przybliżyć czytelnikowi najważniejsze teksty z obszaru studiów nad niepełnosprawnością (disability studies), które dotychczas nie doczekały się tłumaczenia na język polski.

 

Po ponad dwunastu latach działalności artystycznej Teatru 21  podjął się próby połączenia praktyki z teorią i wypełnienia pewnej luki, którą w polskich badaniach teatralnych są studia nad niepełnosprawnością w jej wymiarze społeczno-kulturowym. Wydana właśnie książka ma przyjrzeć się zarówno temu, jak niepełnosprawność uobecnia się w teatrze, jakie zajmuje w nim miejsce, ale także zadać pytanie o jej wpływ na sam teatr, jego język, estetykę; o to, w jaki sposób niepełnosprawność definiuje polityczność teatru.

 

Niepełnosprawność nie jest jednym spośród wielu przedmiotów sztuki. Nie jest po prostu tematem. Nie jest jedynie osobistą czy autobiograficzną odpowiedzią osadzoną w dziele sztuki. Nie jest wyłącznie aktem politycznym. Jest wszystkim tym, ale jest też czymś więcej. […] jest wartością estetyczną, co oznacza, że uczestniczy w systemie wiedzy, który dostarcza materiału i wzmacnia krytyczną świadomość na temat tego, jak za sprawą jednych ciał czują (się) inne ciała.

 

T. Siebers, Disability Aesthetics, za: E. Godlewska-Byliniak, J. Lipko-Konieczna, Wstęp. Otwieranie pola, w: Odzyskiwanie obecności. Niepełnosprawność w teatrze i performansie

 

Książka „Odzyskiwanie obecności. Niepełnosprawność w teatrze i performansie” jest niewątpliwie publikacją przełomową i ma spełnić podwójne zadanie: przybliżyć polskiemu czytelnikowi obecny stan wiedzy z obszaru studiów nad niepełnosprawnością, a także zdać relację z rodzimych doświadczeń. Dlatego na publikację składają się zarówno tłumaczenia ważnych tekstów zagranicznych, jak i wchodzące z nimi w dialog autorskie artykuły polskich badaczy, coraz chętniej zajmujących się tematyką niepełnosprawności na gruncie polskiego teatru i performansu, a także w odniesieniu do polskiej historii kultury. To pierwsza polska publikacja mająca szansę ustanowić na polskim gruncie nową dyscyplinę badawczą disability studies, mocno obecną już w humanistyce zachodniej.

 

fragment recenzji wydawniczej prof. Krystyny Duniec

***
Odzyskiwanie obecności. Niepełnosprawność w teatrze i performansie, wybór i opracowanie: Ewelina Godlewska-Byliniak, Justyna Lipko-Konieczna, Fundacja Teatr 21, Warszawa 2017

 

Publikacja powstałą dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wsparciu Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego

 

Więcej informacji na: www.teatr21.pl

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial