adwokat-rzeszów

Pomoc prawna dla osób z niepełnosprawnościami – Adwokat Karolina Petka

Karolina Petka Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności rozwodów, separacji, alimentów, podziałów majątku oraz cywilnego, w tym związanych z dochodzeniem odszkodowań. Odpowiada na pytania dotyczące wsparcia prawnego osób z niepełnosprawnościami, zabezpieczenia dziecka, spraw spadkowych, rodzinnych, odszkodowawczych– wywiad zrealizował i przeprowadził Rampowicz Grzegorz Draus.

Jakiej pomocy prawnej potrzebują dorosłe osoby z niepełnosprawnością?

Oczywistym jest, że jako społeczeństwo funkcjonujemy w oparciu o konkretne przepisy prawa, a konieczność ich stosowania dotyczy zarówno osób pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych.

Pomoc prawna skierowana do dorosłych osób z niepełnosprawnością nie ogranicza się jedynie do powszechnych spraw z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, gospodarczego czy karnego, jak zawieranie i wykonywanie umów, sprawy spadkowe, rodzinne czy inicjowanie i uczestnictwo w postępowaniu administracyjnym przed organami i urzędami rządowymi i samorządowymi.

Osoby te spotykają się dodatkowo z zagadnieniami prawnymi związanymi z własną niepełnosprawnością, jak przykładowo ustanowienia ewentualnego pełnomocnika/opiekuna, uzyskiwanie należnych świadczeń, odszkodowań i uprawnień czy potrzebą zmiany własnej sytuacji osobistej i majątkowej. Niekiedy natomiast w zakres takiej pomocy prawnej wchodzi sama informacja o statusie prawnym osoby z niepełnosprawnością i wynikającymi stąd prawami i obowiązkami.  

Jaką pomoc może świadczyć Kancelaria wobec rodziców dzieci z niepełnosprawnościami?

Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami mogą liczyć na kompleksową pomoc prawną w zakresie problemów prawnych z którymi przyszło im się mierzyć. Zazwyczaj pomoc taka obejmuje uregulowanie spraw rodzinnych i spadkowych, uzyskanie należnych świadczeń, uprawnień, odszkodowań, ustanowienie opieki, kurateli czy też zabezpieczenia życia i zdrowia dziecka na przyszłość.  

Adwokat Rzeszów
Adwokat Karolina Petka

Jaki zakres wsparcia oraz usług oferuje Kancelaria?

Kancelaria udziela pomocy prawnej w ramach głównych gałęzi prawa. Specjalizuje się natomiast w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego, ubezpieczeń społecznych, cywilnego, w tym odszkodowań oraz prawa karnego.

W jakich sytuacjach osoba z niepełnosprawnościami powinna zgłosić się po pomoc prawną?

Celem podejmowanych przez adwokatów czynności zawodowych jest ochrona interesów klienta. Zatem w każdym przypadku, gdy osoba z niepełnosprawnościami chce uzyskać informację czy też bezpośrednio chronić albo egzekwować swoje prawa i obowiązki może zgłosić się po pomoc prawną. Dotyczy to w szczególności problemów skomplikowanych lub takich, w których nie posiada odpowiedniego doświadczenia.

Czy osoby z niepełnosprawnością są równie często narażone na oszustwa i nieuczciwe działania jak osoby pełnosprawne?

Każda osoba narażona jest na oszustwa i nieuczciwe działania, przed którymi trudno jest się ustrzec. Problem ten w nie mniejszym stopniu dotyka również osoby niepełnosprawne. Stąd tak ważne jest, aby znać możliwe skutki i konsekwencje prawne wynikające z podjętych działań. Konsultacja z prawnikiem niejednokrotnie może zapobiec, a w razie zaistnienia takiej sytuacji pomóc uniknąć lub złagodzić będące jej konsekwencją skutki prawne.

Z jakimi barierami najczęściej spotykają się osoby z niepełnosprawnością?

Odpowiadając na to pytanie chciałabym raczej nawiązać do problemów z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne chcące uzyskać pomoc prawną w konkretnej sprawie. W większości są to z pewnością wątpliwości, z jakimi spotykają się również osoby pełnosprawne, a więc kwestia, gdzie, w jakim zakresie można uzyskać pomoc prawną oraz jakie dokumenty czy inne dane przygotować.

Pomoc prawną świadczą kancelarie prawnicze na terenie całego kraju. Dostępne są dla klientów w godzinach urzędowania lub co wygodniejsze po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Po przedstawieniu konkretnej sprawy i jej przyjęciu przez prawnika przedstawiony zostanie zakres wymaganych dany i dokumentów, a w dalszej kolejności udzielona porada prawna.

Profesjonalnych pełnomocników, w tym adwokatów obowiązuje ogólnopolski Kodeks Etyki, wymogi korporacyjne oraz zasady wynikające z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności.   

Jakie są prawne możliwości zabezpieczenia przyszłości dziecka z niepełnosprawnościami, o które powinien zadbać rodzic?

Prawo oferuje szeroki zakres możliwości zabezpieczenia przez rodzica dziecka z niepełnosprawnościami poczynając od ustanowienia opiekuna, zabezpieczenia majątku, bytu socjalnego, świadczeń poprzez rozwiązania zawarte w prawie rodzinnym i opiekuńczym czy też rozwiązania ubezpieczeniowe i spadkowe. Jest to jednak w każdym przypadku sprawa indywidualna, wymagająca bezpośredniej konsultacji, przedstawienia możliwości i decyzji zainteresowanych.

Czy przepisy prawa oraz zakres oferowanych świadczeń dobrze zabezpieczają osoby z niepełnosprawnością?

Tak, jak już mówiłam obowiązujące prawo oferuje szeroki wachlarz możliwości, niemniej w każdym przypadku jest to indywidualna sprawa i wymaga głębszej analizy sytuacji zainteresowanych.

W jakim zakresie Kancelaria wspiera osoby z niepełnosprawnością dochodzące swoich roszczeń z powodu nabytej niepełnosprawności, nieszczęśliwego wypadku lub utraconych świadczeń?

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie dochodzenia roszczeń z powodu nabytej niepełnosprawności, nieszczęśliwego wypadku czy utraconych korzyści w pełnym zakresie wspierając zarówno osoby z niepełnosprawnością i bezpośrednio poszkodowane, jak również ich rodzinę i osoby najbliższe. Kancelaria posiada odpowiednie doświadczenie w tym zakresie i prowadzi tego typu sprawy od początku działalności.

Jak można skontaktować się z Kancelarią, aby ustalić szczegóły i możliwości wsparcia prawnego?

Kancelaria umożliwia kontakt bezpośredni i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Porady prawne udzielane są wyłącznie w siedzibie Kancelarii.

Adwokat Karolina Petka

tel. 531 563 453

kancelariapetka@gmail.com

fb: Kancelaria Adwokacka Adwokat Karolina Petka

https://legal.rzeszow.pl/

Kancelaria Adwokacka posiada siedzibę w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 2/3A (adres: ul. Zamkowa 2/3A, 35-032 Rzeszów)

.

Zdjęcia: źródło Karolina Petka

Wywiad zrealizował Rampowicz Grzegorz Draus

.

.

Wywiady zrealizowane przez Rampowicza Grzegorza

Odpowiedź do artykułu “Pomoc prawna dla osób z niepełnosprawnościami – Adwokat Karolina Petka

  1. Pingback: Niepełnosprawność widzę poprzez osoby starsze - Katarzyna Bejster

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial