Potrzeby osób z niepełnosprawnością w zakresie pokonywania barier

Do istotnych potrzeb, które osoby z  niepełnosprawnością wskazują jako ważne z punktu widzenia łatwiejszego funkcjonowania, należy wsparcie w zakresie pokonywania barier.

W Polsce mieszka niemal 4,7 miliona osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Każdego dnia napotykają one w swoim życiu na rozmaite bariery, które utrudniają im radzenie sobie z codziennymi czynnościami.

Niezależnie od stopnia niepełnosprawności i rodzaju występującej dysfunkcji, osoby z niepełnosprawnością wymieniają szeroki zestaw potrzeb. Zaspokojenie ich w znaczącym stopniu podniosłoby jakość ich życia. Główne obszary potrzeb osób z niepełnosprawnościami koncentrują się wokół aspektów związanych z mieszkaniem i samodzielnym życiem. W dalszym ciągu z urządzeniami pomagającymi w niepełnosprawności oraz transportem i przemieszczaniem się. Każdy z tych obszarów bywa problematyczny ze względu na występujące w nich bariery. Dla osób z niepełnosprawnością stanowią przeszkodę w normalnym, samodzielnym funkcjonowaniu.

Rodzaje barier funkcjonalnych

Bariery, z jakimi stykają się osoby z niepełnosprawnością stanowią przeszkodę w zapewnieniu im niezależności, utrudniają integrację społeczną oraz udział w życiu społeczności. Bariery funkcjonalne wiążą się z brakiem dostępności lub utrudnieniami w korzystaniu przez osobę niepełnosprawną z przestrzeni życiowej. Możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym jest uwarunkowania likwidacją istniejących barier architektonicznych, komunikacyjnych oraz technicznych. Za bariery architektoniczne uznaje się wszelkiego rodzaju utrudnienia, występujące w budynkach i w ich najbliższej okolicy. Ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają swobodne przemieszczanie się osobom z niepełnosprawnością. Likwidacja tego rodzaju barier wymaga przeprowadzenia inwestycji, które ułatwią osobom z  niepełnosprawnością swobodny dostęp do przestrzeni miejskiej. Stanowią jedną z kluczowych potrzeb z zakresu transportu i przemieszczania się, które szczególnie ważne są dla osób z dysfunkcją ruchu oraz wzroku.

Ułatwienia w przestrzeni publicznej

Aby ułatwić osobom z niepełnosprawnością poruszanie się po obiektach użyteczności publicznej, takich jak ośrodki zdrowia, urzędy, jak również przemieszczanie się środkami komunikacji publicznej, na bieżąco wprowadzane są różnego rodzaju udogodnienia. Należą do nich m.in. sygnalizacja dźwiękowa, komunikaty z zastosowaniem większej czcionki lub alfabetu Braille’a , podnośniki, pochylnie i dźwigi osobowe, podłogi antypoślizgowe oraz likwidacja progów. Wyposażenie obiektów w przestrzeni publicznej w tego rodzaju udogodnienia jest warunkiem koniecznym do zapewnienia osobom z niepełnosprawnością swobodnego i niezależnego od innych funkcjonowania w przestrzeni publicznej.

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial