Program Ponowny Start – kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Ponowny Start.

Kompleksowe wsparcie i doświadczenie praktyczne drogą ponownego wejścia na podkarpacki rynek pracy” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia, zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego, należących do co najmniej jednej z następujących grup:
• Kobiety
• Osoby niepełnosprawne
• Osoby powyżej 50 roku życia
• Osoby długotrwale bezrobotne
• Osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych

W ramach projektu oferuje się:

• 7 miesięczne oraz 9 miesięczne staże zawodowe
• Szkolenia zawodowe zakończone egzaminem umożliwiającym nabycie kwalifikacji/uprawnień zawodowych
• Wsparcie pośrednika pracy
• Indywidualne oraz grupowe poradnictwo zawodowe

Uczestnikom zostaną zapewnione m. in.:

• materiały szkoleniowe
• stypendium szkoleniowe
• stypendium stażowe
• zwrot kosztów dojazdu
• badania lekarskie
• ubezpieczenie NNW
• catering

Wzory dokumentów do pobrania oraz informacje na temat terminów rekrutacji znajdują się na stronie internetowej www.szkolenia.bdcenter.pl/projekty/ponowny-start oraz w Biurze Projektu (BD Center sp. z o. o.; Al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów).

 

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial