Program Społecznik 2018

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz zaprasza na galę rozpoczynającą Program Społecznik 2018, która odbędzie się 21 marca 2018 r. o godz. 16:00 w Operze na Zamku w Szczecinie. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Jurek Owsiak.

W programie spotkania przewidziano:

  • uroczyste otwarcie Gali;
  • prezentacja założeń Programu Społecznik 2018;
  • wystapienie gościa specjalnego Jurka Owsiaka;
  • poczęstunek.

Serdecznie zapraszamy.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału do 19 marca 2018 r. pod numerem telefonu: +48 91 48 07 250 lub na adres e-mail: jdolega@wzp.pl

Od lat wśród Polaków rośnie przekonanie, iż skuteczne działanie na rzecz lokalnej wspólnoty jest jedną z najskuteczniejszych metod rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.  To właśnie oddolne inicjatywy mają pierwszeństwo w definiowaniu problemów i to one są najważniejszym etapem na drodze ich rozwiązywania. Wychodząc tym stwierdzeniom naprzeciw, w 2017 roku Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego wdrożył Programu SPOŁECZNIK.

Wnioski płynące z jego realizacji w 2017 r. można zamknąć w jednym podstawowym twierdzeniu: program musi być kontynuowany.

Dlatego w 2018 roku Program Społecznik będzie realizowany w ulepszonej, innowacyjnej formule, podzielonej na 2 filary.

Pierwszy to kontynuacja Programu zrealizowanego w 2017 r., czyli przeprowadzenie naboru wniosków na mikrodotacje, w którym wnioskodawcy będą mogli się starać o 3 000 zł na realizację oddolnych inicjatyw.

Drugi filar to innowacyjna forma budżetu obywatelskiego, w ramach którego mieszkańcy regionu będą mogli w głosowaniu wybrać najlepszą inicjatywę obywatelską do 10 tys. zł.

http://www.wws.wzp.pl

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Czcionka
Kontrast