Projekt „wŁĄCZNIK” Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach

W Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach ruszamy z projektem edukacyjno-artystycznym „wŁĄCZNIK”, który stanie się platformą dialogu dla młodzieży i osób z niepełnosprawnościami. Naszym celem jest stworzenie warunków do włączenia i współdziałania przedstawicieli, tzw. „samorzeczników” (ang. self-advocates) – grup zagrożonych wykluczeniem społecznym ze środowiskiem młodzieżowym.  W imię idei “nic o nas bez nas” nie sposób realizować pojęcia dostępności bez ścisłej współpracy ze społecznością osób ze szczególnymi potrzebami. Zależy nam na scaleniu obu grup we wspólnym działaniu i ukazaniu finalnie tego, co łączy wszystkich ludzi ponad wszelkimi podziałami.

Uczucia, wartości, emocje, lęki, nie kategoryzują „właściciela” przez pryzmat ilości posiadanych kończyn, ilorazu inteligencji czy zdolności słyszenia czy widzenia. Uczestnikami warsztatów będą osoby pełnosprawne oraz z różnymi dysfunkcjami – warsztaty będą platformą spotkania, poznania, wymiany, refleksji – możliwości odwołania się do własnych przeżyć w celu zrozumienia drugiej osoby. Głównym celem projektu jest integracja i aktywizacja osób z niepełnosprawnościami do uczestnictwa w kulturze poprzez proces nawiązywania relacji społecznych zainicjowanych przez środowiska młodzieżowe oraz przeciwdziałanie krzywdzącym stereotypom.

Formuła projektu zakłada realizację cyklu warsztatów, akcji artystycznych, dyskusji, wystawy oraz publikacji.

„wŁĄCZNIK” – nazwa kojarzy się z włączaniem, uruchamianiem (emocji, empatii, itp.) – w kontekście działań antydyskryminacyjnych i poznawczych (WŁĄCZNIK) oraz łączenie, oswajanie, asymilacja (ŁĄCZNIK).

Idea i koordynacja

Aneta Zasucha i Olga Kasztelewicz

Więcej informacji o projekcie na stronie Galerii BWA

Chcesz wziąć udział w projekcie? Skontaktuj się z nami: edukacja@bwa.katowice.pl

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial