Przed MSWiA rok nowych zadań: 28 mln dla os. niepełnosprawnych

25 stycznia 2017 roku Prezes Rady Ministrów Beata Szydło w ramach przeglądu resortów spotkała się z Ministrem Sportu i Turystyki Witoldem Bańką, Ministrem Edukacji Narodowej Anną Zalewską oraz Wicepremierem, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosławem Gowinem. Spotkanie ma na celu wyznaczenie zadań rządu w 2017 roku.  Dla Ministerstwa Sportu i Turystyki #RokNowychZadań to kolejny rok intensywnej pracy.  

Ministerstwo Sportu i Turystyki wpiera sport osób niepełnosprawnych. W 2017 roku resort przeznaczy na ten cel ponad 43 mln złotych. W ramach tych środków planowane jest zwiększenie finansowania sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych do ponad 28 mln złotych.

Kluczowe programy i projekty realizowane w ramach sportu powszechnego oraz sportu dzieci i młodzieży. 

W 2017 uruchomiony został największy program zajęciowy: SKS Na dodatkowe lekcje aktywności fizycznej uczniów ministerstwo przeznaczy ponad 40 mln zł. Do programu zostało zgłoszonych ponad 14 tysięcy grup ćwiczebnych. Programem zostanie objętych nawet 350 tysięcy dzieci.

Na początku tego roku ogłoszony zostanie kolejny nabór do sztandarowego programu ministerstwa KLUB. Program w ubiegłym roku cieszył się ogromnym zainteresowaniem lokalnego środowiska sportowego. Na ten cel MSiT zwiększyło budżet do 30 mln zł, co pozwoli na wsparcie około 3 tysięcy klubów. W ramach programu dofinansowywana jest praca trenerów, zgrupowania sportowe a także zakup każdego asortymentu sprzętu sportowego.

Sport powszechny to także program Lokalny Animator Sportu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska Animatorów, Minister Sportu i Turystyki podjął decyzję o zmianach. W 2017 roku nastąpi wzrost wynagrodzenia Animatora o 10%, a o 27% wzrośnie stawka godzinowa.  

30 milionów zł ministerstwo przeznaczy na zadania związane ze szkoleniem i współzawodnictwem zawodników kadry wojewódzkiej.  Ministerstwo postanowiło także objąć finansowaniem, obok kategorii wiekowych młodzika i juniora młodszego, także kategorię wiekową – juniora. Przewiduje się, że z programu skorzysta co najmniej 12 300 zawodników i zawodniczek. 

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial