Rada Agencji Badań Medycznych zaopiniuje konkurs na wsparcie terapii CAR – T

Podczas najbliższego posiedzenia Rady ABM, zaopiniowana zostanie propozycja  nowego konkursu Agencji, którego przedmiotem będzie działalność badawczo-rozwojowa w zakresie terapii CAR-T.

Celem konkursu proponowanego przez ABM jest dofinansowanie projektu badawczo-rozwojowego, którego efektem końcowym będzie prowadzenie badań klinicznych
z wykorzystaniem technologii CAR/CAR-T opracowanej przez polskie konsorcjum naukowe. Realizacja projektu powinna umożliwić powszechne stosowanie tej terapii w polskim systemie ochrony zdrowia.

Wnioski o dofinansowanie będą mogły być składane wyłącznie w konsorcjum  składającego się z co najmniej jednego podmiotu leczniczego odpowiedzialnego za produkcję preparatów komórek CAR/CAR-T (oraz ewentualne jego podanie) oraz trzech innych podmiotów leczniczych, które będą wykonywały procedury związane z podaniem komórek CAR/CAR-T, sprawując kompleksowa opiekę nad pacjentem u którego zastosowano leczenie oparte na technologii CAR.

Każdy z podmiotów leczniczych wchodzących w skład konsorcjum musi posiadać doświadczenie w wykonywaniu przeszczepów komórek krwiotwórczych (łącznie co najmniej 100 przeszczepów, w tym co najmniej 50 przeszczepów allogenicznych).

W związku z dużymi oczekiwaniami, potencjałem i zapotrzebowaniem na tę terapię, ABM planuje ogłoszenie konkursu już w  kwietniu b.r. Zapowiadana alokacja na ten cel to 100 mln zł. Agencja Badań Medycznych zakłada, że dofinansowanie otrzyma tylko jeden projekt, który uzyska największą liczbę punktów.

Informacja prasowa

Podoba Ci się artykuł? UDOSTĘPNIJ!

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Czcionka
Kontrast