Rampa nastawna jako wynalazek na I Rzeszowskim Forum Technologia w Medycynie

I RZESZOWSKIE FORUM TECHNOLOGIA W MEDYCYNIE zorganizowane przez Zarząd Klastra „Technologia w medycynie” odbyło się 17 października 2017 r.

Celem konferencji było przybliżenie studentom inżynierii medycznej, doktorantom, młodym biznesmenom oraz osobom, które planują stworzenie własnej firmy związanej z przemysłem i medycyną możliwości i drogi rozwoju oraz stworzenie forum wymiany doświadczeń, pozyskiwania kontaktów i funduszy na prowadzenie działań w zakresie innowacji i ich wdrażania.


Bariery architektoniczne i rozwiązania do ich pokonywania

Podczas Forum jednym z prelegentów był dr hab. inż. Sławomir Miechowicz, prof. PRz, który omówił zagadnienia związane z barierami architektonicznymi oraz przedstawił swój wynalazek – rampę nastawną jako jedno z rozwiązań problemu.

Wspomniał o planach rozwoju produktu jako elementu infrastruktury, ciągów komunikacyjnych dla pojazdów autonomicznych. Jednym z celów wystąpienia było uświadomienie problemu barier, a także zaprezentowanie grupy, której ten problem dotyczy.


Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na portalu Rampa

Profesor opowiedział również o problemach aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wspomniał o naszym portalu, jego podstawowych celach i założeniach tego projektu.

Portal Rampa, którego pomysłodawcą jest prof. Miechowicz gromadzi społeczność osób z niepełnosprawnością oraz wszystkich zainteresowanych pomocą w pokonywaniu barier.

 

Dzięki portalowi osoby sprawne komunikują się i integrują z osobami o różnym stopniu niepełnosprawności, mogą wymieniać doświadczenia oraz przesyłać sygnały problemów, które należałoby z pomocą myśli technicznej rozwiązać.

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial