Raport „Głuchoniewidomi w Polsce 2016”

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym (TPG) przygotowało i opublikowało raport „Głuchoniewidomi w Polsce 2016”. Prezentacja raportu odbyła się podczas konferencji prasowej 15 czerwca w Warszawie. Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym (TPG) jest jedyną organizacją w Polsce specjalizującą się w kompleksowym wspieraniu osób z jednoczesnym poważnym uszkodzeniem wzroku i słuchu. Posiada status organizacji pożytku publicznego. W tym roku świętuje 25-lecie istnienia (powstało w 1991 roku). Misją TPG jest jak najpełniejsze zaspokajanie potrzeb osób głuchoniewidomych w zakresie edukacji, aktywizacji społeczno-zawodowej i rehabilitacji. 

Głuchoślepota wywiera negatywny wpływ na każdą aktywność człowieka: wykonywanie czynności dnia codziennego, aktywność zawodową, uczestnictwo w życiu społecznym. Największe trudności sprawia orientacja i poruszanie się w przestrzeni (zwłaszcza w nowych, nieznanych miejscach) oraz komunikacja z innymi ludźmi.

Celem raportu i konferencji prasowej było uświadomienie naszemu społeczeństwu, że w Polsce, pośród innych osób, żyją także osoby z jednoczesnym, poważnym uszkodzeniem wzroku i słuchu. Wiedza Polaków na temat gluchoślepoty jest bowiem zdecydowanie niewystarczająca, a to rodzi dodatkowe problemy w funkcjonowaniu społecznym osób z tą złożoną niepełnosprawnością. Podczas konferencji Grzegorz Kozłowski, przewodniczący TPG opowiedział przybyłym dziennikarzom o naszej organizacji i wsparciu, jakie zapewnia osobom głuchoniewidomym, natomiast Małgorzata Książek przybliżyła termin głuchoślepoty, wyjaśniła jej przyczyny i konsekwencje oraz opowiedziała o trudnościach, z jakimi na co dzień borykają się osoby z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu.

ttp://tpg.org.pl

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial