Razem dla Motobilności uprawnienia do kierowania pojazdami- niepełnosprawność

Ok. 4 mln Polaków posiada orzeczenie o niepełnosprawności, w tym najliczniejszą grupę stanowią osoby posiadające decyzję o umiarkowanym oraz lekkim stopniu niepełnosprawności, z czego tylko ok. 200 tys. posiada uprawnienia do kierowania pojazdami.

Według danych z 2014 roku orzeczenie o niepełnosprawności posiadało ponad 3,8 mln mieszkańców. W całej populacji osób niepełnosprawnych w Polsce wskaźnik zatrudnienia wynosi jedynie 14%. Nie uległ on poprawie w ciągu ostatnich 20 lat. Przeciwnie, w 1995 r. aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce była wyższa niż obecnie (19%).

W celu umożliwienia osobom niepełnosprawnym ruchowo mobilności na poziomie osób w pełni zdrowych oraz ułatwienia im aktywizacji zawodowej Instytut Transportu Samochodowego powołał w 2015 roku Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych.

Celem CUM jest wsparcie aspiracji motoryzacyjnych środowiska osób niepełnosprawnych oraz popularyzacja i rozwój profesjonalnych usług motoryzacyjnych dla środowiska osób z dysfunkcjami.

W ramach obchodów I rocznicy powołania Centrum w dniu 18 czerwca 2016 roku w godzinach 10.00 -15.00 na terenie Instytutu Transportu Samochodowego (Jagiellońska 80, Warszawa) odbędzie się Integracyjny Piknik Naukowy „RAZEM DLA MOTOMOBILNOŚCI: podróże, turystyka i wypoczynek”.

W trakcie Pikniku zostaną zademonstrowane pojazdy należące do floty ITS wraz z adaptacjami przeznaczonymi dla osób z dysfunkcjami, a także produkty i usługi dedykowane tej grupie odbiorców.

Wydarzeniem towarzyszącym będzie seminarium, na którym eksperci przedstawią naukowe aspekty związane z zagadnieniem niepełnosprawności. Organizatorzy zapewnili również konsultację z partnerami Centrum – instruktorami, egzaminatorami, psychologami transportu, diagnostami, specjalistami medycyny ratunkowej oraz firmami adaptującymi pojazdy.

Wydarzenie zostało objęte patronatem:

Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

źródło: inf.pras.

 

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial