Wykluczeni cyfrowo – rekrutacja do projektu

Mieszkańcy Poznania, którzy są wykluczeni cyfrowo,w tym niepełnosprawni i seniorzy mogą ubiegać się o darmowy komputer z dostępem do internetu do 31 października 2017.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Poznania, posiadających meldunek w Poznaniu a nie posiadających dostępu do Internetu w domu oraz zaliczających się do jednej z poniższych grup docelowych:

  1. Gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych;
  2. Dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub z ośrodkami pomocy społecznej;
  3. Osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym;
  4. Rodzin zastępczych;
  5. Rodzinnych domów dziecka;
  6. Samotnych rodziców spełniających kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Wszystkie informacje dostępne na stronie: http://www.poznan.pl/mim/main/rekrutacja,p,20255,20290.html

 

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial