potrafie-pomoc

Ruszyła rekrutacja na rok 2020 do wrocławskiego mieszkania opieki wytchnieniowej fundacji „POTRAFIĘ POMÓC”!

W NOWYM ROKU Z BEZPŁATNEGO WSPARCIA SKORZYSTA SZERSZA GRUPA WROCŁAWIAN – ZMIENIŁY SIĘ KRYTERIA PRZYJĘĆ.

Mieszkanie z pokojami wytchnień przeznaczone jest dla osób z niepełnosprawnościami, którymi przez tydzień lub dwa tygodnie, bezpłatnie opiekuje się tu zespół specjalistów. W tym czasie stały opiekun – rodzic czy krewny – może zająć się swoimi najważniejszymi sprawami albo po prostu odpocząć, mając pewność, że powierza dziecko, krewnego czy niepełnosprawnego współmałżonka w dobre ręce. Wyremontowane i wyposażone przez Fundację „Potrafię Pomóc” mieszkanie z pokojami wytchnień mieści się we Wrocławiu, przy ulicy Horbaczewskiego 24. Pierwsi goście trafili tu w sierpniu ubiegłego roku. Program skierowany był do wrocławian sprawujących opiekę nad osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub nad osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, która – z powodu znacznie ograniczonej możliwości samodzielnej egzystencji – wymaga stałej lub długotrwałej opieki i pomocy. W 2019 roku, w ramach finansowanego przez Gminę Wrocław pilotażowego programu „Opieka wytchnieniowa w Gminie Wrocław”, Fundacja „Potrafię Pomóc” w Mieszkaniu Opieki Wytchnieniowej przyjęła dwanaście osób na dwutygodniowe pobyty i osiem – na pobyty jednotygodniowe. Pierwszym gościem był pan Sebastian, a tak ten czas wspomina jego siostra:

„Sebastianowi została zapewniona fachowa i kompleksowa opieka. Dzięki niej mogłyśmy pierwszy raz wyjechać z moją mamą i moimi córkami na wczasy. Był to dla nas czas pełen radości i spokoju. Nie został on zakłócony przez żadne problemy związane z opieką nad Sebastianem. Wszystkie Panie były przecudowne i przemiłe. Mój brat pierwszy raz od kilkudziesięciu lat był na <<spacerze>>. Panie spędzały z nim czas na dworze, ponieważ dysponują odpowiednim zapleczem do tego (wózek inwalidzki). Jesteśmy szczerze wdzięczne za pomoc i serce wszystkich pań”.

Pod koniec grudnia 2019 Fundacja „Potrafię Pomóc” złożyła ofertę na kontynuowanie opieki. Konkurs właśnie został rozstrzygnięty, Gmina Wrocław zdecydowała o przyznaniu finansowania, więc także w roku 2020 fundacja będzie mogła zaoferować tak potrzebne opiekunom wsparcie! Co więcej, urzędnicy przychylili się do wniosku o rozszerzenie grupy osób korzystających z pomocy. Ta ważna zmiana stała się możliwa dzięki otwartości Urzędu Miasta Wrocławia, który posłuchał sugestii wrocławian i przedstawicieli fundacji. Teraz, w szczególnych przypadkach, kadra Mieszkania Opieki Wytchnieniowej będzie mogła także zająć się osobami, które nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności, jednak – ze względu na stan zdrowia – potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, bo bez niego nie są w stanie wykonać co najmniej jednej z podstawowych czynności. Podstawą przyjęcia będzie dokument poświadczający stan zdrowia oraz wywiad przeprowadzony przez przedstawiciela fundacji.

Wnioski o pobyt w Mieszkaniu Opieki Wytchnieniowej można składać już teraz, zasady rekrutacji i potrzebne dokumenty znajdują się na stronie fundacji: https://potrafiepomoc.org.pl/mieszkanie-opieki-wytchnieniowej/ . Pierwsi goście po opiekę trafią już 27 stycznia, a wsparcie oferowane będzie przez 43 tygodnie, czyli do 13 grudnia 2020.

Projekt „Opieka wytchnieniowa w Gminie Wrocław” realizowany jest przez Fundację „Potrafię Pomóc” jako powierzone przez Gminę Wrocław zadanie publiczne dofinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Wrocław.

Informacja prasowa

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial