Rzeszów prymusem

W najnowszym rankingu Głównego Urzędu Statystycznego Rzeszów uplasował się na drugiej pozycji wśród miast wojewódzkich. Pod uwagę brano wykorzystanie środków unijnych.

GUS przeanalizował dane pochodzące z 2,5 tys. gmin z całej Polski. Podsumowano inwestycje zrealizowane z wykorzystaniem środków unijnych z perspektywy 2007 – 2013, w ramach takich programów operacyjnych jak: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, Rozwój Polski Wschodniej, a także poszczególne Regionalne Programy Operacyjne.

W przeliczeniu na liczbę mieszkańców, Rzeszów znalazł się na drugiej pozycji wśród miast wojewódzkich z kwotą 21,1 tys zł na 1 mieszkańca. Wyprzedza nas jedynie Gdańsk.

Jeśli chodzi o wartość całkowitą podpisanych umów o dofinansowanie ze środków unijnych, Rzeszów uplasował się na bardzo wysokiej 12 pozycji (spośród wszystkich 2,5 tys. gmin objętych rankingiem) z kwotą 3,9 mld zł.

Dane pochodzą z Krajowego Systemu Informatycznego i odnoszą się do projektów realizowanych na terenie danej jednostki terytorialnej, zarówno przez samorządy, jak i podmioty prywatne.

źródło: www.rzeszow.pl

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial