Sieć biobanków w Polsce

40 mln zł na utworzenie sieci biobanków w Polsce i krajowego ośrodka wiodącego, którym będzie Biobank Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, przyznało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do sieci przystąpiło siedem instytucji z Polski – podały władze EIT+.

 

Jak poinformowała PAP w czwartek rzecznik Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ Klaudia Piątek, tworzona Ogólnopolska Sieć Biobanków będzie w przyszłości przyłączona do międzynarodowej organizacji zrzeszającej instytucje biobankowania z terenu Europy (BBMRI-ERIC).

 

„To kamień milowy na drodze do tego, aby w naszym kraju zaczęły funkcjonować zgodne ze światowymi standardami zasady biobankowania. Utworzenie spójnej sieci placówek przyniesie bowiem szereg korzyści, a Polska przestanie być w końcu szarą strefą na mapie europejskich biobanków i stanie się równoważnym partnerem” – dodała Piątek.

 

Kierownik Biobanku Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ oraz koordynator krajowy ds. biobankowania i BBMRI-ERIC dr n. med. Łukasz Kozera wyjaśnił, że mapowanie ośrodków pozwoli przede wszystkim na stworzenie jednolitej bazy wszystkich działających w kraju placówek gromadzących informacje o naszym zdrowiu.

 

„Ujednolicimy zasady działania, wprowadzimy wspólne narzędzia IT, określimy warunki zbierania danych, pobierania próbek, ich transportu oraz przetwarzania. Dzięki temu wyznaczymy w Polsce standardy pracy z ludzkim materiałem biologicznym, co przełoży się na jakość wykorzystywania badań naukowych, dostępność wyników, bezpieczeństwo oraz skuteczność analizy materiału badawczego, a w efekcie końcowym wpłynie na rozwój badań populacyjnych i podniesienie poziomu zdrowia w naszym kraju” – podkreślił cytowany w komunikacie dr Kozera.

 

Jego zdaniem utworzenie sieci biobanków przyczyni się do rozwoju sektora badań i innowacji, ponieważ podstawowym założeniem biobanków jest nie tylko przechowywanie próbek, ale ich wykorzystywanie dla projektów naukowych.

 

Jak podano, stworzenie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC w Polsce przyczyni się do rozwoju wielu obszarów nauki, w tym głównie medycyny i farmacji.

 

„Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca 2021 r., na ten moment sieć utworzy siedem placówek posiadających biobanki, niemniej jednak znaczna część otrzymanego dofinansowania będzie również wydatkowana na warsztaty oraz szkolenia dla pozostałych instytucji, tak, aby wszystkie biobanki w Polsce mogły skorzystać z dostępnej wiedzy i wprowadzonych rozwiązań” – zaznaczył dr Kozera.

 

Dodał, że celem jest również utworzenie Krajowego Biobanku Populacyjnego we Wrocławiu, co pozwoli na zwiększenie udziału mieszkańców Dolnego Śląska w badaniach naukowych.

 

W projekcie biorą udział: lider projektu Biobank Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, Centralny Bank Tkanek i Materiału Genetycznego w Zakładzie Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Pracownia Inżynierii Tkankowej w Zakładzie Histologii i Embriologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Pracownia Biobank w Katedrze Biofizyki Molekularnej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Chęcinach koło Kielc.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial