dotacje

Środki na podjęcie działalności gospodarczej i wyposażenie stanowiska dla osób niepełnosprawnych- Rzeszów

Prezydent Miasta Rzeszowa informuje o możliwości skorzystania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na wspieranie pracodawców oraz osób niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji zawodowej.

Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby z niepełnosprawnością

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.
Pracodawca – który, zatrudni osobę niepełnosprawną zameldowaną na terenie Rzeszowa, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako bezrobotną albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, może ubiegać się o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla tej osoby – do wysokości równoważnej piętnastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Środki na podjęcie działalności gospodarczej

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
Osoba niepełnosprawna – zamieszkała i zameldowana na terenie Rzeszowa, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może ubiegać się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, w wysokości:

  • nie wyższej niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku zobowiązania do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy,
  • od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku zobowiązania do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy.

Szczegółowe informacje: https://bip.erzeszow.pl/pl/505-polityka-spoleczna-i-ochrona-zdrowia/5893-rehabilitacja-zawodowa-osob-niepelnosprawnych.html

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – opis i wnioski: https://bip.erzeszow.pl/505-polityka-spoleczna-i-ochrona-zdrowia/5887-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej.html#tresc

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnoprawnej – opis i wnioski: https://bip.erzeszow.pl/505-polityka-spoleczna-i-ochrona-zdrowia/5898-zwrot-kosztow-wyposazenia-stanowiska-pracy-dla-osoby-niepelnosprawnej.html#tresc

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial