Środki PFRON na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych w Rzeszowie

Informujemy o możliwości skorzystania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON, przeznaczonych na wspieranie pracodawców oraz osób niepełnosprawnych, w ramach następujących zadań:

Oferta PFRON

I. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.
Pracodawca – który, zatrudni osobę niepełnosprawną zameldowaną na terenie Gminy Miasto Rzeszów, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako bezrobotną albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, może ubiegać się o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla tej osoby – do wysokości 15 – krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Więcej informacji

PFRON oferuje

II. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
Osoba niepełnosprawna – zamieszkała i zameldowana na terenie Gminy Miasto Rzeszów, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może ubiegać się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – do wysokości 15 – krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Więcej informacji

Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest rozpoczęcie działalności gospodarczej lub utworzenie stanowiska pracy nie później niż do dnia 28 lutego br.

Szczegółowe informacje:
Urząd Miasta Rzeszowa
Wydział Zdrowia
ul. Kopernika 16
tel. 17 875 46 55

Podoba Ci się artykuł? UDOSTĘPNIJ!

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Facebook
Czcionka
Kontrast