Środki PFRON na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych w Rzeszowie

Informujemy o możliwości skorzystania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON, przeznaczonych na wspieranie pracodawców oraz osób niepełnosprawnych, w ramach następujących zadań:

Oferta PFRON

I. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.
Pracodawca – który, zatrudni osobę niepełnosprawną zameldowaną na terenie Gminy Miasto Rzeszów, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako bezrobotną albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, może ubiegać się o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla tej osoby – do wysokości 15 – krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Więcej informacji

PFRON oferuje

II. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
Osoba niepełnosprawna – zamieszkała i zameldowana na terenie Gminy Miasto Rzeszów, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może ubiegać się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – do wysokości 15 – krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Więcej informacji

Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest rozpoczęcie działalności gospodarczej lub utworzenie stanowiska pracy nie później niż do dnia 28 lutego br.

Szczegółowe informacje:
Urząd Miasta Rzeszowa
Wydział Zdrowia
ul. Kopernika 16
tel. 17 875 46 55

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial